Προγραμματισμός ιδιωτικού κτιριακού έργου με εφαρμογή του λογισμικού MS-Project (Bachelor thesis)

Παπατζέλος. Ι, Αθανάσϊος


Η πτυχιακή έχει ως στόχο να αναλύσει τον προγραμματισμό ιδιωτικού κτιριακού έργου με εφαρμογή του λογισμικού MS-Project
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Προγραμματισμός;Λογισμικό MS;Κτιριακό Έργο;Κοστολόγηση;Ανάλυση;Διάγραμμα Gantt;Χρονοδιάγραμμα Gantt
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών=Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2019 (α/α10969)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14454
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papatzelos.pdfΠτυχιακή εργασία8.84 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14454
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.