Προεπεξεργασία αποβλήτων μελάσας για τη βελτίωση της αναερόβιας επεξεργασίας τους (Bachelor thesis)

Αραμπατζή, Ελένη/ Τριβυζά, Ειρήνη-Ιωάννα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Μελάσα -- Επεξεργασία
Molasses -- Processing
Anaerobiosis
Αναερόβωση
Απόβλητα -- Καθαρισμός
Sewage -- Purification
Keywords: Μελάσσα;Αναερόβωση;Molasses;Anaerobiosis;Αναερόβια επεξεργασία;Anaerobic processing;Απόβλητα μελάσας;Molasses waste
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7459
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14453
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14453
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.