Καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Bachelor thesis)

Σοφιανίδης, Χρήστος/ Μουσκοΐδης Νίκος, Νίκος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣοφιανίδης, Χρήστοςel
dc.contributor.authorΜουσκοΐδης Νίκος, Νίκοςel
dc.date.accessioned2022-05-10T19:23:07Z-
dc.date.available2022-05-10T19:23:07Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8925el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΚαταγραφή υλικούel
dc.subjectMaterial recordingen
dc.subjectΤαξιθέτηση υλικούel
dc.subjectMaterial classificationen
dc.subjectΑρχειονομίαel
dc.subjectArchivingen
dc.titleΚαταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationClassification--Archivesen
heal.classificationΤαξινόμηση--Αρχείαel
heal.classificationArchives -- Greeceen
heal.classificationΑρχεία -- Ελλάδαel
heal.classificationArchives--Administrationen
heal.classificationΑρχεία--Διοίκησηel
heal.classificationGreek language, Modern -- Study and teaching -- Foreign speakersen
heal.classificationΕλληνική γλώσσα, Νέα -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ξένοι ομιλητέςel
heal.identifier.secondary8925-
heal.dateAvailable2022-05-10T19:24:07Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.publicationDate2017-10-10-
heal.bibliographicCitationΜουσκοΐδης Νίκος/ Σοφιανίδης Χρήστος, Καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς την καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού για την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών του αρχείου και των ψηφιακών τεκμηρίων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας (ΙΑΜ),καθώς οι έννοιες του αρχειακού υλικού, της ταξινόμησης και ταξιθέτησης. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από τις ηλεκτρονικές σελίδες των ΓΑΚ και του ΙΑΜ.el
heal.abstractThis project is an investigation of recording and Ordination material to offer Greek language courses to foreigners and expartiates. More specifically there is a presentation of the fundamentals of the file and digital documents. Also, there is a presentation of the General State Archives (GSA) and the Historical Archive of Macedonia (IAM), also the meaning of archive material, classification. In pursuit of this study research was conducted through printed and online literature in order to collect the necessary data. In a large percentage in the preparation of research helped the data obtained from the web pages of the GSA and the IAM.en
heal.tableOfContentsΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 1.3 1.4 1.5 Τρεις ηλικίες του αρχείου.....................................................................11 Αρχειονομία.........................................................................................14 Η διαχείριση αρχειακών τεκμηρίων .....................................................14 Τρόποι απόκτησης αρχειακού υλικού και η διατήρηση τους...................19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ορισμός του αρχείου.............................................................................7 1.1.1 Το σύνολο των τεκμηρίων...........................................................................9 1.1.2 Οι αρχειακές πληροφορίες και τα υποστρώματα καταγραφής τους . 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ................................................................20 2.1 Ορισμός Μεταδεδομένων.........................................................................20 2.2 Τύποι Μεταδεδομένων.............................................................................20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) 3.1 3.2 3.3 Γενικά Αρχεία του Κράτους............................................................................ 22 3.1.1 Αρχεία – συλλογές των Γ.Α.Κ............................................................... 25 3.1.2 Δραστηριότητες των ΓΑΚ ...................................................................... 28 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ) ............................................................ 29 Δραστηριότητες του ΙΑΜ ................................................................................ 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1.Επεξεργασία αρχειακού υλικού................................................................36 4.1.1.Ταξινόμηση...........................................................................................37 4.1.2.Ταξιθέτηση............................................................................................38 4.1.3.Αρχειακό υλικό .....................................................................................40 4.1.4.Προστασία προσωπικών δεδομένων...................................................41 4.2 Σύστημα ψηφιοποίησης των Γ.Α.Κ. : @αρχειομνήμων...........................42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ..............................43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΕΛΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ 6.1 Δελτία στον Αρχειομνήμων.....................................................................44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................377 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................ 378el
heal.advisorNameΚουρτούμη, Τριανταφυλλιάel
heal.committeeMemberNameΚουρτούμη, Τριανταφυλλιάel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages380-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΥΣΚΟΪΔΗΣ-ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ.pdfΜουσκοΐδης/ Σοφιανίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.