Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης καλαθοσφαίρισης σε αθλητές με αμαξίδιο (Bachelor thesis)

Κεφάλα, Ελευθερία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Subject classification: Καλαθοσφαιριστές με αμαξίδιο -- Διατροφή
Wheelchair basketball players -- Nutrition
Διατροφή -- Αξιολόγηση
Nutrition -- Evaluation
Keywords: Αθλητές με αμαξίδιο;Διατροφική κατάσταση;Καλαθοσφαίριση;Wheelchair players;Nutritional status;Basket
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή επιστημών υγείας - Τμήμα επιστημών διατροφής και διαιτολογίας, 2016 α.α 7474
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14402
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Καλαθοσφαιριστές με αμαξίδιο -- Διατροφή
Wheelchair basketball players -- Nutrition
Διατροφή -- Αξιολόγηση
Nutrition -- Evaluation
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Publication date: 2016-02-25
Bibliographic citation: Κεφάλα, Ε. (2016). Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης καλαθοσφαίρισης σε αθλητές με αμαξίδιο. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Advisor name: Παπαδοπούλου, Σουζάνα
Examining committee: Παπαδοπούλου, Σουζάνα
Publishing department/division: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Publishing institution: ihu
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14402
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.