Διαχείριση κρίσεων & δημόσιες σχέσεις (Bachelor thesis)

Τσεκεσίζη, Δήμητρα


Living in a constantly changing and highly competitive environment, risks exist every day and everywhere with great potential to develop into crises. Tourism in our country, as being a quite sensitive product directly affected. Unforeseen events and situations can create big blow in a hotel unit and cause not only economic and property damage but also blow to the reputation and credibility of the hotel. A crisis can manifest itself in various forms and in different ways so the deal can be achieved by understanding the risks rather than the standardization of steps and strategies. Crisis management and risk management is one methodology that includes specific project, organization, guidance and control before, during and after a crisis in order to minimize any losses for businesses / organizations . It is a process that includes prevention, containment and resolution of dangerous situations and events. Further comprises the planning, preparation and support, to effectively address the communication part of a potential crisis, crisis management refers to the way in which the company must communicate with all audiences of interest during a crisis . This includes the training of people who will speak with the media, coordination of actions to exit the crisis and ensure a uniform image for the company. Crisis management can help significantly to achieve the hotel business objectives, often anticipating or helping the business to overcome possible painlessly a crisis is inevitable. In this work, therefore we will refer to the importance of Crisis Management existence and the ways of dealing with crisis with a literature and an empirical research-report.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Greece
Τουρισμός--Ελλάδα
Public relations--Greece
Δημόσιες σχέσεις--Ελλάδα
Crisis management
Διαχείριση κρίσεων
Keywords: Κρίση;Δημόσιες σχέσεις;Τουρισμός;Crisis;Public relations;Tourism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8866
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14395
Table of contents: Πρόλογος Ευχαριστίες Περίληψη ( στα ελληνικά ) Περίληψη ( στα αγγλικά ) Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Κεφάλαιο 1ο : Δημόσιες Σχέσεις 1.1 Ορισμός δημοσίων σχέσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Ιστορική αναδρομή των δημοσίων σχέσεων . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.1 Οι δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Οι δημόσιες σχέσεις ως διαδικασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.1 Έρευνα και Αναγνώριση του κοινού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.2 Μέθοδοι έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4 Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4.1. Σχέσεις με τα ΜΜΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4.2. Σχέσεις με τους εργαζόμενους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4.3. Σχέσεις με τα μέλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 Οι δημόσιες σχέσεις στον Τουρισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Κεφάλαιο 2ο : Διαχείριση Κρίσεων και ο ρόλος των ΜΜΕ 2.1. Οι κρίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2. Τύποι κρίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3. Αιτίες κρίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.4 Διαχείριση κρίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4.1. Πρακτικές που εφαρμόζονται από τα ξενοδοχεία . . . . . . . . . 21 2.5. Μελέτες περίπτωσης ξενοδοχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.5.1. Το Sars σύνδρομο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.5.2. Η τρομοκρατική επίθεση της 11/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.6. Επικοινωνία και Κρίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.7. Κανάλια επικοινωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.8. Η ανταπόκριση στην κρίση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.9. Σύνοψη κεφαλαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3Ο : Συμπεράσματα και Προτάσεις Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1 Η διαχείριση κρίσεων στις επιχειρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Λύσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.3 Κανόνες Απόκρουσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.4 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.5 Προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΕΚΕΣΙΖΗ.pdfΤσεκεσίζη, Πτυχιακή939.14 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14395
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.