Αποτίμηση βλαβών και προτάσεις επισκευής σε κτίριο από σκυρόδεμα (Bachelor thesis)

Βασιλικού, Ελισάβετ/ Κεσίσογλου, Ευσταθία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Keywords: Βλάβες στο σκυρόδεμα;Προτάσεις επισκευής σε κτίριο;Κτίριο;Σκυρόδεμα
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2019 (α/α 10987)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14377
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publication date: 2019-05-09
Bibliographic citation: Βασιλικού, Ε., Κεσίσογλου, Ε. (2019). Αποτίμηση βλαβών και προτάσεις επισκευής σε κτίριο από σκυρόδεμα (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Παπαχριστοφόρου, Μιχάλη
Examining committee: Παπαχριστοφόρου, Μιχάλη
Publishing department/division: Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 84
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14377
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.