Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την αξιολόγησημτης ποιότητας (Master thesis)

Παλιούρας, Κωνσταντίνος


Quality is a much-discussed concept nowadays. It depends on proper organized management and planned actions. These actions concern the development of functional applications that are able to analyze and evaluate quality. In this thesis, an automated tool for quality assessment has been created with Matlab programming. The objective is to create a computerized tool that will evaluate products or services according to criteria chosen by the customer or the user. The evaluation is based on certain attributes and subattributes chosen by the client or the user which are depicted on circles and separated into fields, each field having the same meaning, reflecting the emphasis (weight) for each feature and requirements. In the end of the evaluation, the data is represented in the form of Kiviat diagrams and appropriate conclusions can be drawn for the selection of the appropriate attribute. In this work, feature analysis graphs, tables and trees and complex attributes are used to configure user requirements and to evaluate objects (methods, tools, techniques procedures, etc.).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Ποιότητα;Αυτοματοποιημένο εργαλείο;CFDs;Kiviat;Quality;Automated tool
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφόρησης, 2019 (α/α 10852)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14376
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14376
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.