Αναγνώριση, επαύξηση και αλληλεπίδραση αντικιμέμων μέσω τεχνικών Επαυξημένης πραγματικότητας, Βαθιάς μάθησης, Σημασιολογικού ιστού και Ανάκτησης Πληροφοριών : Ανάπτυκη πακέτου διαδραστικών εφαρμογών (Master thesis)

Λαμπρόπουλος, Γεώργιος


The rapid growth rates of today's societies and the rapid advances in technology have led to the emergence of the need for access to dynamically changing information in real time. Augmented Reality (AR) technology attempts to meet this specific requirement by providing real-time access to the rapidly flowing information. More specifically, through AR, information becomes meaningful and “alive” as it is embedded in the appropriate spatial and time framework. AR provides new ways for humans to interact with both the physical and digital world in real time. The digitization of everyday life has led to the creation of an exponentially increasing amount of digital content and as a result, not only have new requirements and challenges been created but also new opportunities and potentials have arisen. Being a groundbreaking scientific field, Deep Learning (DL) attempts to exploit these new situations by offering novel solutions and applications. Semantic Web (SW) is an additional technology that exploits the rapid data increase and the web content representation so as to provide semantically interconnected information. The purpose of this study is to explore, analyze and present these contemporary technologies, as well as the benefits of their combinational use. It sets the development of an application package which consists of twenty-nine (29) interactive applications as an additional aim. The key technological and research contribution of this study focuses on the development of an innovative application which combines the above mentioned technologies, as well as on the development of a new methodology and the design of a new architecture which can be utilized as a basis for the development of future applications. In the context of the development of this specific application, the creation of a new dataset, the development of a new SSD_MobileNetV2 model for object recognition and classification, as well as the design and development of a new ontology are also included.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφόρησης
Keywords: Επαυξημένη πραγματικότητα;Βαθιά μάθηση;Αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής;Μηχανική μάθηση;Υπολογιστική μάθηση;Νευρωνικά δίκτυα;Ανάκτηση πληροφοριών;Σημασιολοικός ιστός;Augmented reality;Deep learning;Human computer interaction;Machine learning;Computer vision;Neural networks;Information retrieval;Semantic web
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφόρησης, 2019 (α/α 10853)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14375
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14375
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.