Μηχανικές Ιδιότητες Χημικά Ενεμένης Άμμου (Bachelor thesis)

Βέη, Ευανθία/ Σαουλίδου, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Keywords: Εδαφος;Χονδρόκοκκα εδάφη;Λεπτόκοκκα εδάφη;Άμμος και χάλικες;Sand & gravel
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2019 (α/α 10977)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14374
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14374
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.