Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Αγιόκαμπου , κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της Δ.Ε. Μελιβοίας. (Bachelor thesis)

Γκαλίτσιος, Θωμάς/ Φερφυρής, Σωτήριος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Keywords: Επεξεργασία λυμάτων;Η εταιρεία ΔΕΥΑ;Λογισμικά διαχείρισης έργων
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2019 (α/α 11000)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14373
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Publication date: 2019-05-15
Bibliographic citation: Γκαλίτσιος, Θ., Φερφυρής, Σ. (2019). Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Αγιόκαμπου , κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της Δ.Ε. Μελιβοίας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Κοϊνάκης, Χρυσόστομος
Examining committee: Κοϊνάκης, Χρυσόστομος
Publishing department/division: Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 52
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14373
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.