Μελέτη του εργασιακού προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ (Bachelor thesis)

Πατέλη, Ευαγγελία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζεται στο εργασιακό προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, την πορεία που ακολούθησαν ως απόφοιτοι και τι τους βοήθησε όσον αφορά τα προσόντα τους και τις σπουδές τους. Αναφέρθηκε στο τι είναι η αγορά εργασίας και τι προσόντα ζητάει, ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν περισσότερη ζήτηση αλλά και στην ανεργία. Περιλαμβάνει μάλιστα και έρευνα σχετικά με την ανεργία. Αναφέρονται επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι πτυχιούχοι του τμήματος αλλά και οι προοπτικές που έχουν οι απόφοιτοι. Επιπλέον, περιλαμβάνονται έρευνες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, τις σπουδές τους και τη μετέπειτα πορεία τους. Πραγματοποιήθηκε έρευνα πρωτογενών στοιχείων με μορφή συνέντευξης σε 20 απόφοιτους του τμήματος η οποία είχε να καταγράψει το πόσο οι ερωτώμενοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο που σπούδασαν και τη σχολή που τελείωσαν, αν τους βοήθησε η σχολή στην εύρεση εργασίας, αν έχουν κάποια επιπλέον προσόντα ή σκοπεύουν να αποκτήσουν και γενικότερα την δρόμο που ακολούθησαν ως απόφοιτοι. Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήσαμε ότι η σχολή δείχνει να έχει προοπτικές και ζήτηση στην αγορά εργασίας αφού οι περισσότεροι απόφοιτοι ήδη εργάζονται στο αντικείμενό τους χωρίς να δυσκολευτούν να βρουν δουλειά από την ώρα που αποφοίτησαν. Κάποιοι θέλησαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το βιογραφικό τους συνεχίζοντας με μετέπειτα σπουδές και κάποιοι όχι. Κάποιοι θέλουν να εργασθούν και στο εξωτερικό και κάποιοι όχι. Αναφέρθηκαν επίσης τα μαθήματα που βοήθησαν τους απόφοιτους στην εργασία τους αλλά και τι θα ήθελαν παραπάνω να διδαχθούν και δεν μπόρεσαν διότι δεν ήταν στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Vocational rehabilitation--Greece
Επαγγελματική αποκατάσταση--Ελλάδα
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Marketing & Advertising Department -- Graduate students -- Employment
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης -- Απόφοιτοι -- Απασχόληση
Keywords: Μελέτη;Αγορά εργασίας;Απόφοιτος;Επαγγελματική αποκατάσταση;Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης;Εργασιακό προφίλ;Research;Job market;Graduate;Vocational rehabilitation;Marketing & Advertising Department;Working profile
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8891
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14372
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Vocational rehabilitation--Greece
Επαγγελματική αποκατάσταση--Ελλάδα
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Marketing & Advertising Department -- Graduate students -- Employment
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης -- Απόφοιτοι -- Απασχόληση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2017-10-02
Bibliographic citation: Πατέλη Ευαγγελία, Μελέτη του εργασιακού προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζεται στο εργασιακό προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, την πορεία που ακολούθησαν ως απόφοιτοι και τι τους βοήθησε όσον αφορά τα προσόντα τους και τις σπουδές τους. Αναφέρθηκε στο τι είναι η αγορά εργασίας και τι προσόντα ζητάει, ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν περισσότερη ζήτηση αλλά και στην ανεργία. Περιλαμβάνει μάλιστα και έρευνα σχετικά με την ανεργία. Αναφέρονται επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι πτυχιούχοι του τμήματος αλλά και οι προοπτικές που έχουν οι απόφοιτοι. Επιπλέον, περιλαμβάνονται έρευνες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, τις σπουδές τους και τη μετέπειτα πορεία τους. Πραγματοποιήθηκε έρευνα πρωτογενών στοιχείων με μορφή συνέντευξης σε 20 απόφοιτους του τμήματος η οποία είχε να καταγράψει το πόσο οι ερωτώμενοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο που σπούδασαν και τη σχολή που τελείωσαν, αν τους βοήθησε η σχολή στην εύρεση εργασίας, αν έχουν κάποια επιπλέον προσόντα ή σκοπεύουν να αποκτήσουν και γενικότερα την δρόμο που ακολούθησαν ως απόφοιτοι. Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήσαμε ότι η σχολή δείχνει να έχει προοπτικές και ζήτηση στην αγορά εργασίας αφού οι περισσότεροι απόφοιτοι ήδη εργάζονται στο αντικείμενό τους χωρίς να δυσκολευτούν να βρουν δουλειά από την ώρα που αποφοίτησαν. Κάποιοι θέλησαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το βιογραφικό τους συνεχίζοντας με μετέπειτα σπουδές και κάποιοι όχι. Κάποιοι θέλουν να εργασθούν και στο εξωτερικό και κάποιοι όχι. Αναφέρθηκαν επίσης τα μαθήματα που βοήθησαν τους απόφοιτους στην εργασία τους αλλά και τι θα ήθελαν παραπάνω να διδαχθούν και δεν μπόρεσαν διότι δεν ήταν στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.
Table of contents: Ευχαριστίες …………………………………………………. σελ .5 Περίληψη …………………………………………………… σελ. 6 Σκοπός της εργασίας ……………………………………….. σελ. 7 Εισαγωγή …………………………………………………… σελ. 8 Κεφάλαιο 1ο : Αγορά Εργασίας και Ανεργία 1.1 Αγορά εργασίας ορισμός ……………………………….. σελ. 9 1.2 Ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση ………………………. σελ. 9 1.3 Τι προσόντα ζητάει η αγορά εργασίας …………………. σελ.13 1.4 Ορισμός της Ανεργίας ………………………………….. σελ. 15 1.5 Τα Είδη της Ανεργίας …………………………………... σελ. 15 1.6 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού …………………………. σελ. 16 Κεφάλαιο 2ο : Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης 2.1 Περιγραφή του αποφοίτου του τμήματος ……………… σελ. 20 2.2 Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και η απασχόληση των πτυχιούχων του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης …………………. σελ. 20 2.3 Προοπτικές για τους απόφοιτους του τμήματος ………. σελ. 22 2.4 Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ……………………………………………………. σελ. 23 2.5 Έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης ……………………… σελ. 30 2.6 Έρευνα που συμμετείχαν φοιτητές από 24 χώρες μεταξύ αυτών και φοιτητές της Ελλάδας και του ΑΤΕΙΘ σχετικά με τις σπουδές τους και τη μετέπειτα πορεία τους …………………………………….. σελ. 36 Κεφάλαιο 3ο : Έρευνα Πρωτογενών Στοιχείων 3.1 Δειγματοληψία ………………………………………… σελ. 47 3.2 Ερωτήσεις Συνέντευξης ……………………………….. σελ. 47 3.3 Αποτελέσματα …………………………………………. σελ. 48 3.4 Συμπεράσματα …………………………………………. σελ. 50 Βιβλιογραφία ………………………………………………. σελ.52 Παράρτημα ………………………………………………… σελ. 53
Advisor name: Σταλίδης, Γεώργιος
Examining committee: Σταλίδης, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 93
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΤΕΛΗ.pdfΠατέλη, Πτυχιακή1.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14372
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.