Διοίκηση κρουαζιερόπλοιων (Bachelor thesis)

Καλογερίδου, Ιωάννα


This work was carried out to learn a particular industry management and business organization where the cruise ship. It may not be a property element as usual but all things as the cruise ship administration and organization needed to accomplish their purpose and to go well. The cruise ship is a special case because you're dealing with even more people who run the ship with the result that there are several areas that need to be inspected and to check if they work properly. The methodology used in this work was a theoretical approach for how to do it correctly and methodically the Administration and organization of a cruise ship. It is understood that there are statistics in the work for better understanding of the results. Here's a piece on how us Greeks cruise ships and that with proper guidance of the drive in to go well every year in many areas. As Greece have a reasonably developed cruise industry and all that we lack a little better knowledge on management in this area because superior in relation to the rest of Europe. In conclusion and after analyzing weak with the strong elements and opportunities with threats, we conclude that the cruise ship can be further developed and improved over time in terms of organization, management and administration. It is an important area that brings revenue in Greece so the innovation must be great in terms of the services offered by them, but also to allow Greece to compete with other European Union countries that have together with the cruise ship and other strong income sectors of their countries.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Cruise lines---- Greece--Management
Γραμμές κρουαζιέρας--Ελλάδα-- Διοίκηση και οργάνωση
Cruise ships --Greece-- Management
Κρουαζιερόπλοια -- Ελλάδα--Διοίκηση και οργάνωση
Keywords: Ελληνική αγορά;Διαχείριση;Διοίκηση;Κρουαζιέρα;Κρουαζιερόπλοιο;Οργάνωση;Administration;Cruise;Cruise ship;Greek market;Management;Organization
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8894
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14370
Table of contents: Ευχαριστίες 3 Περίληψη 4 Abstract 5 Περιεχόμενα 6 Εισαγωγή 8 Κεφάλαιο Πρώτο-Κρουαζιέρα 10 1.1 Ορισμοί της κρουαζιέρας 10 1.2 Η Ιστορική αναδρομή της κρουαζιέρας 11 1.3 Η σημασία της κρουαζιέρας για τις θαλάσσιες μεταφορές 13 1.3.1 Η βιομηχανία της κρουαζιέρας 13 1.4 Κρίσιμοι στόχοι για την επιτυχία 15 1.5 Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας 18 1.5.1 Σύγχρονες προκλήσεις στην ανάπτυξη προορισμών κρουαζιέρας 18 Κεφάλαιο Δεύτερο- Επιλογή και Αποτίμηση κρουαζιέρας 20 2.1 Η επιλογή λιμένων κρουαζιέρας από τις εταιρείες κρουαζιέρας 20 2.2 Η αποτίμηση των επιβατών κρουαζιέρας 22 2.3 Κρουαζιέρα και τοπική οικονομία 24 2.3.1 Προώθηση αγροτικής παραγωγής 24 2.3.2 Χαρακτηριστικά του τοπικού κλάδου 26 2.3.3 Προώθηση εμπορίου και υπηρεσιών 27 2.4 Επιπτώσεις 28 2.5 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 29 2.5.1 Δράσεις 29 Κεφάλαιο Τρίτο- Η κρουαζιέρα στην Ελλάδα 31 3.1 Εισαγωγικά στοιχεία 31 3.1.1 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης 31 3.1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο 32 3.1.3 Ο τουρισμός στην Ελλάδα και οι νέες τάσεις 33 3.2 Ο κλάδος του yachting στην Ελλάδα 37 3.3 Η συμβολή της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία 39 3.4 Η κρουαζιέρα και η σύγχρονη πραγματικότητα 41 3.5 Θαλάσσια υποδομή 43 Κεφάλαιο Τέταρτο- Η Διοίκηση Ελληνικής Κρουαζιέρας 46 4.1 Στρατηγική ανάλυση του κλάδου της κρουαζιέρας στην Ελληνική αγορά 46 4.2 Αλυσίδα αξίας 46 4.3 Ανάλυση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων 48 4.3.1 Απειλή εισόδου των νέων επιχειρήσεων 49 4.3.2 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης 50 4.3.3 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 50 4.3.4 Απειλή υποκατάστατων προϊόντων 51 4.3.5 Ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης 52 4.4 S.W.O.T. ANALYSIS 53 4.4.1 Strenghts - Δυνάμεις 53 4.4.2 Weaknesses - Αδυναμίες 55 4.4.3 Opportunities - Ευκαιρίες 56 4.4.4 Threats - Απειλές 58 Επίλογος 60 Βιβλιογραφία 61
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ.pdfΚαλογερίδου, Πτυχιακή356.4 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14370
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.