Η διερεύνηση της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των φοιτητών θες/νίκης απέναντι στην πλατφόρμα Airbnb κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 (Bachelor thesis)

Καλαϊδοπούλου, Βασιλική-Ιωάννα/ Καρδιτσά, Αθηνά/ Τσαγκαράκη, Αντωνία


Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που τη σημερινή εποχή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Για την ελληνική οικονομία ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων.Ο συνδυασμός του με την τεχνολογία έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές και στο κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και στον τομέα των επιχειρήσεων. Μεγάλες διαστάσεις ειδικά στον κλάδο του τουρισμού λαμβάνει η οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) ένας νέος τρόπος διάθεσης και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, καθώς η σύνδεση μεταξύ των καταναλωτών και των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων αυξήθηκε, μειώθηκε η ζήτηση και η διαμονή στα ξενοδοχεία. Η εταιρεία Airbnb χρησιμοποίησε με επιτυχία μια τέτοια στρατηγική διάθεσης ακινήτων με σκοπό της βαχυχρόνιες μισθώσεις. Η Airbnb περιγράφει τον εαυτό της ως μια «έμπιστη διαδυκτιακή κοινότητα ανταλλαγής σπιτιού ώστε άνθρωποι να μπορούν να καταγράφουν, να ανακαλύπτουν και να κρατούν μοναδικά καταλύματα σε όλο τον κόσμο». Σήμερα η εταιρεία έχει αξία περίπου 30 εκατομμυρίων. Απευθύνεται σε όλους, καθώς είναι εύκολη στη χρήση της, μπορεί κάποιος που διαθέτει ακόμα και την ελάχιστη γνώση του διαδικτύου, να τη χρησιμοποιήσει. H Airbnb αναλαμβάνει κοινωνικό έργο, το όραμά της είναι να καταπολεμήσει την προκατάληψη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας της και των διακρίσεων μέσα από εμπειρίες ανθρώπινης επαφής για παγκόσμια ενσωμάτωση. Επίσης δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες ταξιδιώτες, όπως και το πρόγραμμα Open Homes για την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη για προσωρινή διαμονή. Παρ’όλα αυτά υπάρχει και ένα πλήθος ανθρώπων, το οποίο δεν είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που παρέχει η Airbnb. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη αποτελεσματικότητας και η έλλειψη οικονομικών οφελών. Η νέα αυτή μορφή διαμονής, έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης. Με βάση το γεγονός αυτό, ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της γνώσης , στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των φοιτητών Θεσσαλονίκης απέναντι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb. Έγινε έρευνα πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία μοιράστηκαν σε 300 φοιτητές της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων οι 178 είναι γυναίκες και οι 122 άντρες.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Συμπεριφορά φοιτητών;Θεσσαλονίκη;Τουρισμός;Οικονομία διαμοιρασμού;Airbnb;Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10856)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14365
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2019-03-14
Bibliographic citation: Καλαϊδοπούλου, Β., Καρδιτσά, Α., Τσαγκαράκη, Α. (2019). Η διερεύνηση της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των φοιτητών θες/νίκης απέναντι στην πλατφόρμα Airbnb κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που τη σημερινή εποχή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Για την ελληνική οικονομία ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων.Ο συνδυασμός του με την τεχνολογία έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές και στο κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και στον τομέα των επιχειρήσεων. Μεγάλες διαστάσεις ειδικά στον κλάδο του τουρισμού λαμβάνει η οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) ένας νέος τρόπος διάθεσης και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, καθώς η σύνδεση μεταξύ των καταναλωτών και των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων αυξήθηκε, μειώθηκε η ζήτηση και η διαμονή στα ξενοδοχεία. Η εταιρεία Airbnb χρησιμοποίησε με επιτυχία μια τέτοια στρατηγική διάθεσης ακινήτων με σκοπό της βαχυχρόνιες μισθώσεις. Η Airbnb περιγράφει τον εαυτό της ως μια «έμπιστη διαδυκτιακή κοινότητα ανταλλαγής σπιτιού ώστε άνθρωποι να μπορούν να καταγράφουν, να ανακαλύπτουν και να κρατούν μοναδικά καταλύματα σε όλο τον κόσμο». Σήμερα η εταιρεία έχει αξία περίπου 30 εκατομμυρίων. Απευθύνεται σε όλους, καθώς είναι εύκολη στη χρήση της, μπορεί κάποιος που διαθέτει ακόμα και την ελάχιστη γνώση του διαδικτύου, να τη χρησιμοποιήσει. H Airbnb αναλαμβάνει κοινωνικό έργο, το όραμά της είναι να καταπολεμήσει την προκατάληψη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας της και των διακρίσεων μέσα από εμπειρίες ανθρώπινης επαφής για παγκόσμια ενσωμάτωση. Επίσης δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες ταξιδιώτες, όπως και το πρόγραμμα Open Homes για την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη για προσωρινή διαμονή. Παρ’όλα αυτά υπάρχει και ένα πλήθος ανθρώπων, το οποίο δεν είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που παρέχει η Airbnb. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη χρήση των υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη αποτελεσματικότητας και η έλλειψη οικονομικών οφελών. Η νέα αυτή μορφή διαμονής, έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης. Με βάση το γεγονός αυτό, ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της γνώσης , στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των φοιτητών Θεσσαλονίκης απέναντι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb. Έγινε έρευνα πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία μοιράστηκαν σε 300 φοιτητές της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων οι 178 είναι γυναίκες και οι 122 άντρες.
Advisor name: Παπαιωάννου, Ευγενία
Examining committee: Παπαιωάννου, Ευγενία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 65
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14365
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.