Ευφυής διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών στα πλαίσια του προτύπου 27001 (Master thesis)

Νασκοπούλου, Χριστίνα


Information security is a very important part in the management of a modern organization. The evolving technologies in the process of handling, processing and storing information leads to increased vulnerabilities and associated risks. Addressing threats in an integrated and organized way is now imperative for an organization that wants to maintain its credibility. The establishment of an Information Security Management System (ISMS) provides the framework for creating, implementing, managing and maintaining a security program. Additionally, compliance with a security standard such as ISO 27001 contributes to proper risk management. In the present study, the concept of ontologies is introduced and their use is applied to security screening. The analytical presentation of ISO 27001 clarifies the requirements of the standard and how it is captured in an ontology. In addition, the security ontologies and the General Data Protection Regulation are presented. The aim of this thesis is to analyze the process of acquiring and maintaining ISO 27001 certification using ontologies. This approach is presented through the needs of a small-sized business as an example of an illustrative study case.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Ασφάλεια πληροφοριών;Πρότυπα ασφάλειας;Οντολογίες;Αυτοματοποίηση ασφάλειας;ISO 27001;Information Security;Security Standards;Ontologies;Security Automation
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφόρησης, 2019 (α/α 10857)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14363
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14363
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.