Επίδραση του σκευάσματος Rhamnοlipid για την καταπολέμηση της φαιάς σήψης σε καλλιέργεια ροδακινιάς (Bachelor thesis)

Θωμαϊδης, Λάζαρος


Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής είναι η παρατήρηση της δραστικότητας του βιολογικού σκευάσματος Rhamnolipid για την καταπολέμηση της φαιάς σήψης στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, που προκαλείται από τους μύκητες του γένους Monilinia. Πιο αναλυτικά, σε δοκιμές που έγιναν σε οπωρώνα ροδακινιάς ηλικίας εννέα ετών, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του σκευάσματος Rhamnolipid με σκευάσματα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φαιάς σήψης. Αρχικά, στην εργασία καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για την καταγωγή και εξάπλωση της ροδακινιάς, το πώς έφθασε στην Ελλάδα και πόσο σημαντική είναι για την οικονομία της χώρας μας. Αναλύονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της. Επίσης, αναφέρονται οι σημαντικότερες ποικιλίες και υποκείμενα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στην συνέχεια, γίνεται εκτενής ανάλυση των σπουδαιότερων μυκήτων που προσβάλλουν τη ροδακινιά, όπως είναι ο εξώασκος, η φαιά σήψη, το ωίδιο, οι αδρομυκώσεις. Περιγράφεται η βιολογία τους, οι επιπτώσεις που προκαλούν στην ροδακινιά και η αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι σημαντικότεροι εχθροί της ροδακινιάς, όπως για παράδειγμα η ανάρσια, η καρπόκαψα και η βαμβακάδα. Αναλύονται οι ζημιές που προξενούν στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και η αντιμετώπισή τους. Τέλος, αναπτύσσεται το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Keywords: Καλλιέργεια ροδακινιάς;Ασθένειες ροδακινιάς;Εντομολογγικοί εχθροί της ροδακινιάς;Monilinia;Β - καροτίνη;Phamalipid;Φαιά σήψη
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΤΓ&ΤΤ&ΔΔ - Τμήμα Γεωπονίας, 2019 (α/α 10903)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14362
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14362
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.