Σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Γεωργίου, Κωνσταντίνος


Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ραγδαία και αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των τουριστών. Μέσω αυτής της εργασίας, μας δύνεται η δυνατότητα να επιστήσουμε την προσοχή στη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της χώρας μας παγκοσμίως. Σήμερα, για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη και η πίστη των καταναλωτών είναι πολύ δύσκολη, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νέους, συγκεκριμένους χώρους καθώς και νέους τρόπους παρουσίασης των τουριστικών προϊόντων. Περιγράφεται με απλές διαδικασίες η δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην παγκόσμια αγορά του οινοτουρισμού.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Βιομηχανία οίνου και αποσταγμάτων;Οινοτουρισμός;Μάρκετινγκ;Ελλάδα;Branding
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10965)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14352
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-04-26T14:46:32Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2019-04-18
Bibliographic citation: Γεωργίου, Κ. (2019). Σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ραγδαία και αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των τουριστών. Μέσω αυτής της εργασίας, μας δύνεται η δυνατότητα να επιστήσουμε την προσοχή στη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της χώρας μας παγκοσμίως. Σήμερα, για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη και η πίστη των καταναλωτών είναι πολύ δύσκολη, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νέους, συγκεκριμένους χώρους καθώς και νέους τρόπους παρουσίασης των τουριστικών προϊόντων. Περιγράφεται με απλές διαδικασίες η δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην παγκόσμια αγορά του οινοτουρισμού.
Advisor name: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Examining committee: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 36
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEORGIOY.pdf847.34 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14352
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.