Διατροφική συμβουλευτική στη ψυχογενή ανορεξία. (Bachelor thesis)

Μαρίνου, Νίκη/ Ψηλογιαννοπούλου, Σπυρούλα


Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Eating Disorders- EDs) είναι ένα πρόβλημα, το οποίο στις μέρες μας παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Αν και υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές από αρχαιοτάτων χρόνων, στη σύγχρονη εποχή το πρόβλημα είναι εντονότερο και απαντάται πολύ συχνά. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετάται εκτενώς η ψυχογενής ανορεξία, η επιδημιολογία, η αιτιολογία, τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, τα διαγνωστικά κριτήρια και οι ιατρικές επιπλοκές των δύο αυτών διαταραχών και αναλύονται οι ψυχολογικές και φαρμακολογικές θεραπείες τους. Επίσης, μελετάται ο ρόλος του διαιτολόγου και οι πιθανές διαιτολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για ην αντιμετώπιση της διαταραχής. Κατά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα με συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων από 300 έφηβα κορίτσια σε τοπικά Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής. Το δείγμα διαχωρίστηκε σε δύο ομάδες μελέτης, την ομάδα control (μαρτύρων) και την ομάδα που κρίθηκε από το ερωτηματολόγιο SCOFF ως υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τροφικών διαταραχών. Η επιλογή του δείγματος ως προς το θέμα της έρευνας ήταν υποκειμενική και τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ψυχογενή ανορεξία ως ανησυχητικό παράγοντα στα έφηβα κορίτσια αφού ένα μεγάλο μέγεθος του δείγματος ήταν οριακό σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια. Η παρούσα εργασία δεν κατάφερε να καταδείξει κάποια πρότυπα διατροφικής συμπεριφοράς στην ομάδα μελέτης υψηλού κινδύνου αφού οι διατροφικές συνήθειες ήταν ποικίλες. Ωστόσο, η ομάδα control σύμφωνα με τις απαντήσεις φάνηκε να τηρεί μια πιο ισορροπημένη διατροφή που όμως ήταν μη- στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με την ομάδα υψηλού κινδύνου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Subject classification: Νευρική Ανορεξία
Anorexia nervosa
Νευρική ανορεξία -- Διάγνωση
Anorexia nervosa -- Diagnosis
Διατροφικές διαταραχές
Eating disorders
Διατροφική συμβουλευτική
Nutrition counseling
Keywords: Ανορεξία;Διατροφικές διαταραχές;Διατροφή;Διατροφική συμβουλευτική;Διάγνωση;Θεραπεία
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών υγείας - Τμήμα Επιστημών διατροφής και διαιτολογίας, 2016 α.α 7479
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14287
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 7 1.1. Ιστορική αναδρομή της ψυχογενούς ανορεξίας 7 1.2. Ορισμός της ψυχογενούς ανορεξίας 10 1.3. Διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας 10 1.4. Κλινική περιγραφή της ψυχογενούς ανορεξίας 14 1.5. Κλινικές μορφές ψυχογενούς ανορεξίας 16 1.6. Αιτιοπαθογένεια της ψυχογενούς ανορεξίας 19 1.7. Πορεία και πρόγνωση 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 28 2.1. Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη ψυχογενή ανορεξία 28 2.2. Γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας 29 2.3. Οικογενειακή θεραπεία για εφήβους με ψυχογενή ανορεξία 34 2.4. Ψυχοδυναμική θεραπεία στη διαταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας 38 2.5. Φαρμακευτική αγωγή στην ψυχογενή ανορεξία 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 44 3.1. Φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά 44 3.2. Ο ρόλος του διαιτολόγου στην διαταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας 45 3.3. Διατροφική αξιολόγηση 46 3.4. Διατροφική αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας 49 3.5. Σύνδρομο επανασίτισης 51 3.6. Πρόληψη της ψυχογενούς ανορεξίας 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 58 4.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 58 4.2. Μεθοδολογία της έρευνας 58 4.3. Ερωτηματολόγιο 61 4.4 Αποτελέσματα της έρευνας και συζήτηση. 69 4.5. Προτεινόμενη Διατροφική Συμβουλευτική 89 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 92 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 94 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 96 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 96 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 106
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14287
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.