Το Yield Management στην βιομηχανία των αερομεταφορών και οι εφαρμογές του ως πολιτική τιμολόγησης (Bachelor thesis)

Κιλιπίρης, Ευάγγελος


Βασικό στοιχείο την τουριστικής βιομηχανίας αποτελεί η βιομηχανία των αερομεταφορών (Luis Moreno et. al., 2015) . Με την τάση του επιβατικού κοινού να είναι συνεχώς αυξητική και όλο και περισσότεροι επιβάτες άρχισαν να πραγματοποιούν πτήσεις, η ευρωπαϊκή ένωση έλαβε μέτρα για την στήριξη μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της παγκόσμιας οικονομίας (Eurostat,2016). Με την ίδια να αποτελεί έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο της κινητήριας δύναμης της Ελλάδας, του τουρισμού, και με την κινητικότητα στα ελληνικά αεροδρόμια να αυξάνεται δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα οφέλη τα οποία προσδίδει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Βασική στρατηγική την οποία χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρίες είναι αυτή του Yield Management, η οποία έχει ως κύριο μέλημα μέσα από τις τακτικές της να μεγιστοποιήσει το κέρδος διαθέτοντας το κατάλληλο προϊόν στον κατάλληλο πελάτη (Kimes,1989). Έχοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα καθιστούν διαφορετικά από τα υπόλοιπα προϊόντα, οι αεροπορικές εταιρίες μέσα από μια διαδικασία προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος γι’ αυτές. Η χρησιμοποίηση του ίδιου επέφερε τεράστια κέρδη στις αεροπορικές εταιρίες (Donovan,2005), με τις ίδιες να δημιουργούν συστήματα για την καλύτερη μελέτη και παρακολούθηση των κρατήσεων τους. Καθώς οι εταιρίες είχαν πια την δυνατότητα να διαθέτουν το ίδιου προϊόν σε διαφορετικούς πελάτες, αυτό πυροδότησε και την ελαστικότητα της ζήτησης των ίδιων (Wells,1999). Για να προστατέψουν τους πελάτες αλλά και το προϊόν θέσπισαν όρια, ταυτόχρονα εφαρμόζοντας τις τακτικές του Yield Management. Υπερπώληση εισιτηρίων, κατανομή των ναύλων και δυναμική τιμολόγηση αποτέλεσαν τους πυλώνες του Yield Management επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη του διαδικτύου ήταν αυτή η οποία έφερε τις αεροπορικές εταιρίες πιο κοντά στους πελάτες αλλά και τους ίδιους να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην διαδικασία κράτησης των εισιτηρίων (Cleophas & Bartke, 2011). Ο προσανατολισμός προς αυτούς ήταν μονόδρομος, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση των εταιριών χαμηλού κόστους. Οι ίδιες προσφέροντας χαμηλότερους ναύλους προσέλκυσαν μεγάλο κομμάτι της αγοράς αποτελώντας ένα νέο φαινόμενο ταχύτατα εξελισσόμενο στον χώρο των αερομεταφορών
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Airlines -- Management
Αερομεταφορές -- Διοίκηση και οργάνωση
Airlines--Accounting
Αεροπορικές εταιρείες -- Λογιστική
Revenue management
Διαχείριση εσόδων
Airlines -- Rates
Αερομεταφορές -- Τιμές
Pricing--Mathematical models
Τιμολόγηση -- Μαθηματικά μοντέλα
Keywords: Yield management;Διαχείριση της απόδοσης;Βιομηχανία αερομεταφορών;Air transport industry;Πολιτική τιμολόγηση;Political pricing
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8995
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14279
Table of contents: Πρόλογος……………………………………………………………………….σελ.4 Περίληψη……………………………………………………………………….σελ.5 Εισαγωγή……………………………………………………………………….σελ.6 1. Η Αεροπορική Βιομηχανία…………….……………………...………….….σελ.6 1.1 Η Αεροπορική Βιομηχανία στην Ελλάδα……………………………....…..σελ.7 1.2 Οφέλη της Αεροπορικής Βιομηχανίας……………………………………...σελ.9 2. Το Yield Management………………………………………………………σελ.10 2.1 Πεδία Εφαρμογής Yield Management……………………………………..σελ.11 2.2 Το Yield Management στην Αεροπορική Βιομηχανία…………………….σελ.15 2.2.1 Εξέλιξη Συστημάτων Yield Management……………………………….σελ.16 2.3 Η Ελαστικότητα της Ζήτησης και τα Όρια Κρατήσεων………….………..σελ.17 3. Οι Τακτικές του Yield Management…………………………………….…..σελ.21 3.1 Υπερπώληση Εισιτηρίων (Overbooking)……………….……………….....σελ.22 3.2 Η Κατανομή των Ναύλων-Θέσεων (Discount-Seat Allocation)….………..σελ.28 3.3 Δυναμική Τιμολόγηση (Dynamic Pricing)……………………….………...σελ.34 4. Πελάτες…………………………………………………………….………...σελ.39 4.1 Το Αίσθημα της Δικαιοσύνης (Fairness)…………………………….……..σελ.41 4.2 Η Πιστότητα των Πελατών (Costumer’s Loyalty)…………….…………...σελ.44 5. Οι Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (Low Cost Carriers-LCCs)…………...…….σελ.46 5.1 Τιμολόγηση στις Εταιρίες Χαμηλού Κόστους……………………...………σελ.48 5.1.1 Διαδίκτυο και Ναύλοι………………………………………..…..………..σελ.50 5.1.2 Σχέση Απόδοσης-Τιμής…………………………………….……..……….σελ.51 6. Περιορισμοί…………………………………………………….……..………σελ.53 7.Συμπεράσματα…………………………………………….……………..…….σελ.54 8.Βιβλιογραφία……………………………………………………………...…...σελ.55
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κιλιπίρης Ευάγγελος.pdfΚιλιπίρης, Πτυχιακή 638.01 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14279
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.