Τα οφέλη του πρωινού σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών (Bachelor thesis)

Λάμπου, Μαρία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΛάμπου, Μαρίαel
dc.date.accessioned2022-04-13T12:15:10Z-
dc.date.available2022-04-13T12:15:10Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14276-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, 2016 α.α 7482el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠρωινόel
dc.subjectΠαιδιάel
dc.subjectΔιατροφήel
dc.subjectΙσσοροπημένη διατροφήel
dc.subjectΟφέληel
dc.titleΤα οφέλη του πρωινού σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετώνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΠαιδιά -- Διατροφήel
heal.classificationChildren -- Nutritionen
heal.classificationΠρωινά γεύματαel
heal.classificationBreakfastsen
heal.identifier.secondaryα.α 7482-
heal.dateAvailable2022-04-13T12:16:10Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.publicationDate2016-02-25-
heal.bibliographicCitationΛάμπου, Μ. (2016). τα οφέλη του πρωινού σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.el
heal.abstractΑνάμεσα στις διατροφικές μας συνήθειες, εκείνη που κατέχει τη μικρότερη θέση είναι το πρωινό λόγω του τρόπου ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτή την άποψη ,ωστόσο, δε συμμερίζονται αρκετοί ερευνητές. Κοινός παρονομαστής όλων των ερευνητών είναι ότι ορίζουν ως πρωινό το γεύμα πριν τις 11:00 προ μεσημβρίας. Κατά καιρούς, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες έρευνες που αφορούν στην κατανάλωση του πρωινού. Αρχικά, έχει βρεθεί αντίστροφη σχέση κατανάλωσης μεταξύ πρωινού και λιπιδαιμικού προφίλ. Επίσης, σε ανθρώπους ηλικίας 4-18 ετών, παρατηρήθηκε καλύτερη επάρκεια σε μικροθρεπτικά όπως Fe, Ca, βιταμίνη D, και βιταμίνες του συμπλέγματος Β λόγω του εμπλουτισμού της διατροφής τους με δημητριακά και γάλα που είναι καλές πηγές βιταμινών του συμπλέγματος Β, και Ca και βιταμίνης D αντίστοιχα. Πρωινά πλούσια σε λίπη ή πρωτεΐνες μειώνουν σταδιακά τη συγκέντρωση και την εγρήγορση, ενώ αυξάνουν το αίσθημα κοινωνικότητας. Αξιοσημείωτο, μάλιστα, είναι το γεγονός ότι η βελτιωμένη διάθεση συνδέεται με την κατανάλωση πρωινού που είναι παρόμοια σε σύνθεση μακροθρεπτικών με το πρωινό που συνήθως λαμβάνεται από τα ίδια άτομα. Στον αντίποδα, υπάρχουν και τα άτομα που δεν προλαβαίνουν να πάρουν πρωινό ή απλά αρνούνται για ποικίλους άλλους λόγους. Τι λένε όμως οι ερευνητές για τη συγκεκριμένη συνήθεια; Σε βάθος χρόνου, από το πέρασμα της παιδικότητας έως την ενηλικίωση, σταδιακά μειώνεται η ποσότητα του πρωινού και τείνει να φθίνει ως συνήθεια. Όταν αξιολογήθηκαν οι skippers (μη σιτιζόμενοι με πρωινό ή έπαιρναν πρωινό μία με δύο φορές την εβδομάδα), βρέθηκε να είναι πιο πιθανοί για παχυσαρκία και υπερβάλλον βάρος, ενώ αυξημένος εμφανίστηκε και ο κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Μία πιθανή εξήγηση είναι πως οι «skippers» είναι λιγότερο δραστήριοι σωματικά, κατάσταση την οποία επηρεάζουν μια πλειάδα από συγχυτικούς παράγοντες όπως το βάρος γέννησης, το ΒΜΙ των γονιών, το φύλο, η καθιστική ζωή ή η υιοθέτηση ενός δυτικού διαιτολογικού μοντέλου που περιλαμβάνει λίγες φυτικές ίνες ,απλούς υδατάνθρακες και τροποποιημένα λίπη. Ακόμη, το κοινωνικό περιβάλλον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 3 Η αποφυγή πρωινού έχει, επίσης, συνδεθεί με έναν γενικότερα ανθυγιεινό τρόπο ζωής καθώς σε έφηβους ηλικίας 13-18 ετών έχει βρεθεί αλληλοσυσχέτιση μεταξύ αποφυγής πρωινού και άλλων βλαπτικών συμπεριφορών όπως είναι η χρήση αλκοόλ, η χρήση καπνού και η καθιστική ζωή. Τι συμβαίνει, όμως, με την περίπτωση των παιδιών; Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 153 παιδιών ηλικίας 8-12 ετών, και έχει ως στόχο τη διερεύνηση του ποσοστού των παιδιών που αποφεύγουν το πρωινό, την ανίχνευση της ύπαρξης και του είδους της σχέσης μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και της κατανάλωσης πρωινού. Επιπροσθέτως, θα ερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης πρωινού και του υγιεινού τρόπου ζωής σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα, το ποσοστό κάλυψης ενέργειας του πρωινού μέσα στην ημέρα, καθώς και την κατάσταση θρέψης όσον αφορά στα μακροθρεπτικά συστατικά . Για το σκοπό αυτό, χρειάστηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, όπως είναι το ύψος και το βάρος, ερωτηματολόγιο ποιοτικό και ποσοτικό για ανίχνευση διατροφικών συνηθειών, ερωτηματολόγιο φυσικής κατάστασης καθώς και αναμνηστική καταγραφή τουλάχιστον τριών ημερών.el
heal.abstractAmong our nutritional habits, breakfast tends to be the less significant one due to the way of living in the temporary society. However, most scientists do not share this thesis. The common point of all the scientists is the definition of the breakfast as the meal that is taken before 11.00am. There have been a lot of studies that concern the breakfast consumption. To commence with, there has been noted an inverse relation between breakfast consumption and lipid profile. A better adequacy in micronutrients, such as Fe, Ca, vitamin D and B vitamins, has been also observed in people of 4-18 years old that consume cereals and milk, which are good sources of B vitamins, Ca and vitamin D, respectively. Breakfasts rich in fats and proteins gradually reduce the concentration and the alertness, while they increase the sense of sociability. Remarkable enough is the fact that the improved mood is associated with the consumption of a breakfast whose composition in macronutrients is similar to the one the same people used to consume. On the other hand, there are some people who do not have time to have breakfast or simply refuse to do so because of various reasons. What do researchers support about this habit? Over the time of the passage from the childhood to adulthood, the amount of the breakfast is gradually reduced, while the habit of having breakfast itself tends to decline. When skippers were evaluated, they were found more likely to obesity, overweight and cardiovascular diseases. One possible explanation could be that skippers are less physically active, a situation that is affected by many factors such as birth weight, parents’ BMI, sex, sedentary life and the adoption of a Western nutritional model that includes few vegetable fibers, simple carbohydrates and modified fats. Furthermore, the social environment, the media as well as the psychological factors play a very important role. Avoiding breakfast has also been linked with a generally unhealthy lifestyle, since research in adolescents aged 13-18 years old has shown that there is a correlation between skipping breakfast and other harmful behaviors, such as alcohol use, tobacco use and sedentary lifestyle. 5 What happens, however, in the case of children? This project was realized on a sample of 153 children aged 8-12 years old, and has as an objective to investigate the percentage of the children who avoid breakfast and to detect the existence and the type of the relationship between BMI and breakfast consumption. Moreover, there will be an examination of the association between breakfast consumption and healthy lifestyles in relation to physical activity, of the breakfast energy coverage rate in the whole day and of the nutritional status as far as macronutrients are concerned. For this reason, anthropometric measurements, such as height and weight, a qualitative and quantitative questionnaire for the detection of dietary habits, a questionnaire of physical activity and a recording of at least three days, were absolutely necessary.en
heal.tableOfContentsΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.........................................................................................................................2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ..............................................................................................................................3 SUMMARY.............................................................................................................................5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...............................................................................................................................8 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.............................................................................................................8 1.1 Σημασία πρωινού γεύματος για τον άνθρωπο.....................................................................8 1.2 Σημασία πρωινού γεύματος για τα παιδιά.........................................................................10 1.3. Παράλειψη πρωινού γεύματος.........................................................................................16 1.4 Η σημασία της κατανάλωσης δημητριακών κατά το πρωινό γεύμα.................................20 1.5 Πρωινό Γεύμα και εγκεφαλική 5-υδροξυτρυπταμίνη.......................................................23 1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ……………………………………………………………………………………………………………….25 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...................………………………………………………………………………………..27 1. ΣΚΟΠΟΣ ,ΣΤΟΧΟΙ……………………………………………………………………….27 2.ΜΕΘΟΔΟΙ,……………..…………………………………………………………………..28 3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ............................................................................................................29 4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ………….………………………………………………………………………77 5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………..………………………………………………………………79el
heal.advisorNameΜιχαήλ-Κλεφτούρη, Καλλιόπηel
heal.committeeMemberNameΜιχαήλ-Κλεφτούρη, Καλλιόπηel
heal.academicPublisherΣχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages86-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Labou_Maria.pdfΛάμπου Μαρία πτυχιακή εργασία 1.29 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14276
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.