Διεύρυνση τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα: Χειμερινός τουρισμός (Bachelor thesis)

Γελαστοπούλου, Αθανασία


In the following project we will concentrate in the issue of the widening of the touristic season in Greece. Issues such as seasonality of tourism, as well as other problems faced by the country in the field of tourism will be analyzed. We will also refer to winter tourism and all its categories, and of course we will suggest ways for the country to attract tourists throughout the year. In the end, we will refer to the area of ​​northern-eastern Chalkidiki and its advantages, and of course we will suggest ways of developing the area to a destination ideal for visiting all four seasons of the year. Greece is undoubtedly a tourist destination that is preferred by many people, locals and foreigners for their summer holidays and not only. The tourist product of Greece is the sun, the sea and the hospitality of its inhabitants. All these make up a package ideal for summer holidays and beautiful experiences. Greece, however, enjoys the privilege of its diversity and for this reason it could also be a destination for a winter holiday and offer what is included in it, giving the visitor the satisfaction he needs from a trip during the winter months. In this project we will refer to the advantages that Greece. has and the weak points that prevent the country from developing in a destination suitable for a visit all the time. More analytically: • In the first chapter we will formulate the definition of tourism and the problem of seasonality. • In the second chapter we will give a simple explanation for winter tourism. • In the third chapter we will explain some types of tourism such as the continuous seasonal and the massive and we will refer to the problems that mass tourism brings in one area. • In the fourth chapter will analyze the problem of seasonality and how much it affects our country • In the fifth chapter we will explain what is the ‘’bearing capacity of tourism’’, what we measure with this indicator and what problems can arise if the capacity of a destination is exceeded. • In the sixth chapter we will analyze all the obstacles presented in the effort to reduce the tourist seasonality and propose solutions that will help to achieve this goal. • In the seventh chapter we will mention some of the alternative forms of tourism that could be developed in Greece and thus attract more tourists during the winter season. • In the eighth chapter we will talk about the mountain shelters that Greece has and the benefits it offers. • In ninth chapter reference is made to the ski resorts of Greece as well as to the services they offer.In the tenth chapter we will mention the most popular winter destinations available to Greece. • In the eleventh chapter we present two studies of winter tourism cases that concern both our country and abroad. • In the twelfth chapter we focus on the area of ​​North Chalkidiki, its municipalities and its tourist resources. There is a presentation of the problems and the advantages of the area with the SWOT analysis and finally solutions are proposed for the mitigation of tourist seasonality in the area.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Greece
Τουρισμός--Ελλάδα
Winter sports
Χειμερινά σπόρ
Keywords: Τουρισμός;Χειμερινή περίοδος;Ελλάδα;Tourism;Winter season;Greece;Winter tourism;Χειμερινός τουρισμός
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8943
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14275
Table of contents: Πρόλογος 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 SUMMARY 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 10 Γενικά στοιχεία 10 1.1.Η έννοια του τουρισμού 10 1.2.Η εποχικότητα του τουρισμού 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 13 Ο χειμερινός τουρισμός 13 2.1.Στοιχεία για τον χειμερινό τουρισμό 13 2.2. Το προφίλ του χειμερινού τουρίστα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 14 ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14 3.1.Ο συνεχής τουρισμός 14 3.2.Ο εποχικός τουρισμός 14 3.3. Ο μαζικός τουρισμός και τα προβλήματα που επιφέρει. 14 3.4. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οι τάσεις της αγοράς 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 19 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 19 4.1.Τουριστική εποχικότητα γενικά 19 4.2.Ορισμός, αίτια και προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας 19 4.3.Κατανομή των κυριότερων μορφών τουρισμού στον ετήσιο κύκλο 23 4.4.Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 25 4.5.Σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες 28 4.6.Η εξέλιξη της εποχικότητας τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 30 Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 30 5.1 Η έννοια της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού 30 5.2. Φάσεις Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας 33 5.3.Προβλήματα που προκύπτουν ξεπερνώντας το όριο της φέρουσας ικανότητας 37 5.4. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 41 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 41 6.2.Τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην άμβλυνση της εποχικότητας στον τουρισμό 43 6.3.Η μη χειμερινή περίοδος 46 6.4.Η εποχικότητα των αφίξεων σε σχέση με τη χώρα προέλευσης των τουριστών 46 6.5.Εποχικότητα στα ξενοδοχειακά καταλύματα 47 6.6.Προτάσεις για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 49 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της εποχικότητας 49 7.1. Επαγγελματικός τουρισμός 49 7.2.Ορεινός τουρισμός 50 7.3.Τουρισμός χειμερινών σπορ 50 7.4.Τουρισμός παραχείμασης 51 7.5.Bird-watching 52 7.6.Εκθεσιακός τουρισμός 52 7.7.Συνεδριακός τουρισμός 52 7.8.Οικολογικός τουρισμός ή οικοτουρισμός 54 7.9.Θρησκευτικός τουρισμός 55 7.10.Τουρισμός πόλης 55 7.11.Γεωτουρισμός 56 7.12.Σπηλαιολογικός τουρισμός 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 57 Ορειβατικά καταφύγια 57 8.1.Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων 57 8.2.Ιστορία των ορειβατικών καταφυγίων 58 8.3.Διακρίσεις καταφυγίων 58 8.4.Τα ορειβατικά καταφύγια στην Ελλάδα 59 8.5.Παροχές και υπηρεσίες στα ορειβατικά καταφύγια της Ελλάδας 60 8.6.Δασικά χωριά 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 62 Χιονοδρομικά κέντρα 62 9.1.Τα χιονοδρομικά κέντρα ως έννοια 62 9.2.Ιστορική αναδρομή των χιονοδρομικών κέντρων 62 9.3.Τύποι χιονοδρομικών κέντρων 63 9.4.Τα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα και οι παροχές που προσφέρουν 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 68 Χειμερινοί προορισμοί της Ελλάδας 68 10.1.Πήλιο 68 10.2.Ζαγόρι 69 10.3.Αράχοβα 69 10.4.Τρίκαλα Κορινθίας 70 10.5.Ελάτη Περτούλι 70 10.6.Καρπενήσι 70 10.7.Μέτσοβο 70 10.8.Νυμφαίο 71 10.9.Δράμα 71 10.10.Θεσσαλονίκη 72 10.11.Βεργίνα 72 10.12.Λίμνη Πλαστήρα 73 10.13.Μετέωρα-Καλαμπάκα 73 10.14.Θράκη 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 74 CASE STUDIES 74 11.1.Case study χιονοδρομικός τουρισμός/ αγροτουρισμός στην Αυστρία/Τυρόλο 74 11.2.Case study ορεινός τουρισμός στα Γρεβενά και στα Ιωάννινα 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 76 Η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 76 12.1.Γενικά στοιχεία για τη Χαλκιδική 76 12.2. Η βορειοανατολική Χαλκιδική ως τόπος αρχαιολογικού τουρισμού 77 12.3. Τοπία της Β.Α Χαλκιδικής 81 12.4. Η γαστρονομία της περιοχής 82 12.5.Η περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής τον χειμώνα 83 12.6.Περιπατητικές διαδρομές 84 12.7. SWOT Analysis 85 12.8.Προτάσεις για την αντιμετώπιση της εποχικότητας στην Βορειοανατολική Χαλκιδική. 87 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 91 Βιβλιογραφία 92
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.pdfΓελαστοπούλου, Πτυχιακή 709.8 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14275
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.