Ηλεκτρονικές σχέσεις μιας εξαγωγικής επιχείρησης με τους Πελάτες της (Bachelor thesis)

Μπακιρτζή, Ζωή


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπακιρτζή, Ζωήel
dc.date.accessioned2022-04-12T13:24:35Z-
dc.date.available2022-04-12T13:24:35Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14272-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8941el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΗλεκτρονικές σχέσειςel
dc.subjectΕξαγωγέςel
dc.subjectΕπιχειρήσειςel
dc.subjectElectronic relationsen
dc.subjectExportsen
dc.subjectBusinessen
dc.titleΗλεκτρονικές σχέσεις μιας εξαγωγικής επιχείρησης με τους Πελάτες τηςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationCustomer relations -- Managementen
heal.classificationΠελατειακές σχέσεις -- Διαχείρισηel
heal.classificationExport trade companiesen
heal.classificationΕξαγωγικές εμπορικές εταιρείεςel
heal.identifier.secondary8941-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΜπακιρτζή Ζωή, Ηλεκτρονικές σχέσεις μιας εξαγωγικής επιχείρησης με τους Πελάτες της, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ εν λόγω εργασία είναι μια ερευνητική μελέτη με θέμα την διερεύνηση και την καταγραφή των ηλεκτρονικών σχέσεων μιας εξαγωγικής επιχείρησης με τους πελάτες της. Τα στοιχεία τα οποία εντάχθηκαν σε αυτήν συλλέχθηκαν από επιστημονικά και μη άρθρα, εργασίες, βιβλία καθώς και από ερωτηματολόγια μέσω δημοσκοπήσεων. Η εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στα πρωτογενή στοιχεία, αναλύοντας τη μεθοδολογία με βάση την οποία δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο. Στο επόμενο κεφάλαιο χρησιμοποιώντας την μελέτη μονής εισόδου αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια των πινάκων. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η μελέτη διπλής εισόδου και στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της πρωτογενούς έρευνας. Τέλος εμφανίζονται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.el
heal.abstractThis project is a research study to investigate the relationship between electronics exporting company and its clients. The data collected from scientific and non-articles, workbooks well as from questionnaires via surveys. The work is divided into the chapters. The first chapter includes a review of the literature. The second gets an elaborated view on primary data by analyzing the methodology by which it was created the questionnaire. In the next chapter, the results are analyzed from the questionnaires with the method of tables. The fourth chapter is the study of double entry and the fifth presents the conclusion of primary research. The final chapter lists the bibliography and an nexes.en
heal.tableOfContentsΠρόλογος………………………………………………………………………………………………σελ.02 Ευχαριστίες……………………………………………………………………………………………σελ.02 Περίληψη………………………………………………………………………………………………σελ.02 Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………σελ.03 Κεφ 1: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας…………………………………………………σελ.04 Κεφ2: Πρωτογενής έρευνα (Σκοπός, στόχος, μεθοδολογία, ερωτηματολόγιο, δείγμα)……………………………………………………………………….σελ.07 Κεφ3:Αποτελέσματα της έρευνας (Μ εισόδου, σχόλια) ………………………..σελ.09 Κεφ4:Μελέτη διπλής εισόδου και τεστ………………………………………………….σελ.16 Κεφ5:Συμπεράσματα πρωτογενούς έρευνας…………………………………………σελ.25 Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………..…...σελ.26 Παραρτήματα…………………………………………………………………....……………...σελ.27el
heal.advisorNameΑσημακόπουλος, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΑσημακόπουλος, Κωνσταντίνοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages51-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ.pdfΜπακιρτζή, Πτυχιακή 648.83 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14272
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.