Η ιστορία των Λουτρών του Λαγκαδά και η επιχειρηματική τους αξιοποίηση (Bachelor thesis)

Γουλή, Ευγενία/ Καραμιχαήλ, Κωνσταντίνα


Thermal tourism is a new type of alternative tourism that has been known since antiquity. Particularly in Greece, the areas that had spas were a source of attraction for visitors, as the healing properties of medicinal waters were known from ancient times. Lagada Baths date back to 900 AD and are one of the country's most important thermal springs. At present, the municipal enterprise that exploits the baths is trying to evolve to attract more tourists, which is quite important for the local community.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Entrepreneurship--Greece
Επιχειρηματικότητα--Ελλάδα
Thermal Springs of Lagadas (Thessaloniki, Greece)
Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
Hot springs--Greece -- History
Θερμές πηγές -- Ελλάδα-- Ιστορία
Medical tourism
Keywords: Ιαματικά Λουτρά;Τουρισμός;Επιχειρηματική αξιοποίηση;Thermal Baths;Business utilization;Tourism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8939
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14268
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ABSTRACT 3 1.1 ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 7 1.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 16 1.4. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 20 1.5. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 34 1.6 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 43 2. Ο ΛΑΓΚΑΔΑΣ 44 2.1 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 56 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ 58 2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ 59 2.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ 62 2.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 74 2.6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 75 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 78 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 79
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΟΥΛΗ-ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ.pdfΓουλή/ Καραμιχαήλ, Πτυχιακή4.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14268
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.