Μια καινοτόμα μορφή επιχειρηματικότητας (Bachelor thesis)

Τρέντσιος, Ανδρέας/ Τολίδου, Δέσποινα


Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) και του οικοσυστήματος τους, καθώς και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ανάπτυξη τους. Αρχικά, αναλύεται η έννοια των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που τις χαρακτηρίζουν. Ακολουθεί η ανάλυση των δομών που αποτελούν το οικοσύστημα των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς επιχειρηματικής επώασης, τους επιταχυντές, τους συνεργατικούς χώρους, τους φορείς χρηματοδότησης και τις λοιπές πρωτοβουλίες στήριξης. Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη του περιβάλλοντος των καινοτόμων νεοφυών (startup) επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη, και η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων με τις λοιπές δομές υποστήριξης. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε για τις νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για το περιβάλλον και το οικοσύστημα αυτών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Entrepreneurship--Greece
Επιχειρηματικότητα--Ελλάδα.
New business enterprises
Νέες επιχειρήσεις
Keywords: Επιχειρηματικότητα;Entrepreneurship;Καινοτομία;Innovation;Νεοφυείς επιχειρήσεις;Start-ups
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8940
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14265
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…………………………………………………………..………5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………………….……..6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ……………….……………………………………….7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…………............……………………………………….............10 1.1 ΓΕΝΙΚΑ.............................................................................................10 1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ...........................................................................................10 1.3 ΠΡΟΙΟΝ.............................................................................................13 1.4 ΚΕΡΔΟΣ.............................................................................................15 1.5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ..................................................................................16 1.6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ........................................................................17 1.7 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ.....................................................................................18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ………………...................21 2.1 ΓΕΝΙΚΑ .............................................................................................21 2.2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.................................................................21 2.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ..........................................................................................22 2.4 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ...............................................22 2.5 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...................23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 3.1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ(STARTUP)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...……………………………………………………………..........28 3.2 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ....................................................................................................29 3.3 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………………………………………………………………………....32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.................................................................................................34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (TANGIBLE) ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 5.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ..............................................................................................................36 5.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ (BUSINESS PRE-INCUBATORS)……………..................................................................................37 5.3 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Η ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ (BUSINESS INCUBATORS)……………………………..........................................................39 5.4 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ(ACCELERATORS)……………………….........................43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.............................................................................48 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (BUSINESS AND INNOVATION AGENCIES) 6.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.........................................................................................55 6.2 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ .........................................................................58 6.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (CO-WORKING SPACES)… ............................58 6.4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS)......................................................................................61 6.5 ΆΥΛΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ)........................62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .................................................................................................................................63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...............................................................................................................67 8.1 ΚΡΑΤΙΚΟΙ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.........................................................67 8.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.........................................................68 8.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ...................................................................................................................68 8.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΚΕ)..................................................................69 8.5 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΩΑΣΗΣ..........................................................................69 8.6 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (CO-WORKING SPACES)…............................70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ..........................................................................70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ........................................................73 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................................................83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.......................................................................................................89
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΟΛΙΔΟΥ -ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ.pdfΤολίδου/ Τρέντσιος, Πτυχιακή 1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14265
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.