Η διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας και του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (Bachelor thesis)

Παρασκευούδης, Δημήτριος


The recent humanitarian crisis due to the war in Syria, alongside the economic recession that our country is experiencing, has proven that struck key sectors of the economy. Also, it has become very apparent that one of these areas is the tourism sector. For many years, tourism is the "heavy industry" of the Greek economy adding in GDP a very significant percentage. The hospitality of the Greek population could not stand likely that thousands of refugees to be able to date to integrate with the Greek society. The trigger for the writing of this study was the flow of refugees arriving daily in our country and their impact on everyday life and the economy. The first chapter of this work contains a review of the Arab Spring and the reasons that increased migration from these countries. Reference is also made in the migratory movement of Greece to other countries. The second section consists of the concept of tourism and how it was affected by the refugee movement. Finally, the third chapter contains suggestions and solutions for the smooth integration of refugees and smooth coexistence with the locals.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Τουρισμός--Ελλάδα
Tourism--Greece
Ελλάδα -- Αποδημία και εποίκηση
Greece -- Emigration and immigration
Μετανάστες -- Ελλάδα
Immigrants -- Greece
Entrepreneurship--Greece
Επιχειρηματικότητα--Ελλάδα
North Africans -- Greece
Βορειοαφρικανοί -- Ελλάδα
Middle Easterns -- Greece
Μεσανατολίτες -- Ελλάδα
Keywords: Επιχειρηματικότητα;Entrepreneurship;Τουρισμός;Βόρειο Αφρική;Tourism;North Africa;Μέση Ανατολή;Middle East
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α.8861
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14264
Table of contents: Περίληψη 3 Abstract 4 Κεφάλαιο 1ο: Διεθνής Κατάσταση και ο Ρόλος της Ελλάδας 5 1. Εισαγωγή 5 2. Ο Ορισμός του Φαινομένου της Μετανάστευσης 5 3. Η Μετανάστευση προς την Ελλάδα 7 4. Η «Αραβική Άνοιξη» 9 4.1. Αιτίες της Αραβικής Άνοιξης 11 4.2. Οι Συνέπειες της Αραβικής Αφύπνισης 14 5. Η Διεθνής Αντίδραση στην «Αραβική Άνοιξη» 16 6. Το Μεταναστευτικό Κύμα στην Ελλάδα λόγω της «Αραβικής Άνοιξης» 18 Κεφάλαιο 2ο 29 1. Ο Τουρισμός στην Ελλάδα 29 2. Η Συμβολή του Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία 30 3. Τουρίστες, Μετανάστες και Πρόσφυγες 31 4. Η Σύγχρονη Προσφυγική Κρίση στην Ευρώπη 32 5. Η Ανάπτυξη της Κινητικότητας των Προσφύγων προς και εντός της Ευρώπης 33 6. Η Μελέτη Περίπτωσης του Νησιού της Κω 40 Κεφάλαιο 3ο: Ενσωμάτωση και Διαχείριση των Ροών 48 1. Οι Θετικές Προοπτικές της Προσφυγικής Κρίσης 51 Συμπεράσματα 54 Βιβλιογραφία 61
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdfΠαρασκευούδης, Πτυχιακή 1.23 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14264
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.