Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίες ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Master thesis)

Κόνιαρη, Ελένη


The operation of the school is multidimensional, as on the one hand it takes every day to carry out a series of administrative tasks and on the other hand it has a pedagogical and social role that is addressed to the whole society. The digital revolution has created new needs for the adjustment of teaching and the reorganization of the educational community to correspond with the new reality. To that direction teachers need to visualize the future needs of their students, to identify their new role and to adapt to the digital age by improving the quality of their work. In this context, new technologies are an indispensable tool. The main objective of this research was to note down the views of Primary and Secondary Education teachers on the contribution of new technologies as a means of improving the quality of education. Through a primary quantitative research I have sought for the teachers’ attitudes regarding the degree of use of new technologies in an administrative, teaching and personal level and at the same time, for their views on the contribution of new technologies to the improvement and modernization of education, potential problems that may exist and which are an obstacle to the transition towards the twenty first century school as well as for their support and training needs. The results of the survey have shown that teachers have a positive view on new technologies and use them both personally and professionally because they facilitate their work. In addition, they believe that modern technologies help improve the quality of education, they understand their benefits and they consider them essential to the future’s education. They feel confident about their knowledge and skills in the use of modern digital technologies, they have neutral attitudes with regard to the technological means at their disposal, but they believe that they need training in order to learn about the possibilities they offer and to develop themselves professionally.
Alternative title / Subtitle: New information and communication technologies as a means of improving the quality of education provided
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Subject classification: Educational technology
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Total quality management
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Keywords: τεχνολογία;ποιότητα;πληροφορία;επικοινωνία;εκπαίδευση;technology;quality;information;communication;education
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14260
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONIARI.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14260
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.