Βαθμονόμηση ανιχνευτή γ-Φασματοσκοπίας HPGe, για διάφορες γεωμετρίες δειγμάτων με τεχνικές Monte Carlo. (Bachelor thesis)

Καμούτσης, Κωνσταντίνος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαμούτσης, Κωνσταντίνοςel
dc.date.accessioned2022-04-10T12:20:07Z-
dc.date.available2022-04-10T12:20:07Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14255-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Μηχανικών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2016 α.α 7492el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΦασματοσκοπίαel
dc.subjectγ-Φασματοσκοπίαel
dc.subjectHPGeen
dc.subjectMonte carlo methoden
dc.subjectΜέθοδος Μόντε Κάρλοel
dc.titleΒαθμονόμηση ανιχνευτή γ-Φασματοσκοπίας HPGe, για διάφορες γεωμετρίες δειγμάτων με τεχνικές Monte Carlo.el
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΦασματομετρική Ανάλυσηel
heal.classificationSpectroscopyen
heal.classificationΜέθοδος Monte Carloel
heal.classificationSpectroscopy analysisen
heal.classificationMonte Carlo methoden
heal.classificationΦασματοσκοπίαel
heal.dateAvailable2022-04-10T12:21:07Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Μηχανικών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.publicationDate2016-02-26-
heal.bibliographicCitationΚαμούτσης, Κ. (2016). Βαθμονόμηση ανιχνευτή γ-Φασματοσκοπίας HPGe για διάφορες γεωμετρίες δειγμάτων με τεχνικές Monte Carlo. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.el
heal.advisorNameΞανθός , Στυλιανόςel
heal.committeeMemberNameΞανθός, Στυλιανόςel
heal.academicPublisherΣχολή Μηχανικών / Τμήμα Μηχανικών αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages87-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamoutsis_Kostas.pdfΚαμούτσης Κωνσταντίνος Πτυχιακή εργασία 2.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14255
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.