Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αντιμετώπιση της τραπεζικής απάτης (Master thesis)

Τσακλίδου, Ελένη


The internal audit constitutes the modern administration tool of banking institutions which evaluates internal procedures, indicate weaknesses in the functioning of the banks, provides consultation, thus, contributing significantly to the reduction of entrepreneurial and operational hazard. The internal audit of banks is of the at the most importance not only for the banks themselves, but also for the depositors and society at large in general.The banks constitute a determining factor of prosperity and development of society through the functions that they have. One of the most basic of their functions is the redistribution of wealth in society. The volume and complexity of transactions is particularly large with the result that the margin of error to be particularly high. For thisreason, it is important for complete transparency to exist in their mode of operation, and for integrity and responsibility in the management of money to be secured.The lack of an organized policy of risk management and the non-existence of a healthy system of internal audit could turn out to be painful and destructive for any economic organization. The internal audit with the implementation of modern models of control, constitutes a determining factor for the restriction of bank fraud and the unobstructed functioning of banking institutions. Simultaneously, bank fraud origination either within or outside the bank, causes serious repercussions both for the organization and the economy of the country. This study aims at broadening the internal control system in the domestic banks. The data collection was carried out, through questionnaires, which were send to 101 bank employees from the four biggest Greek banks.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Ελεγκτική, Εσωτερική
Auditing, Internal
Εξέταση της τράπεζας
Bank examination
Τραπεζική απάτη
Bank fraud
Keywords: Διαχείριση κινδύνων;Εσωτερικός έλεγχος;Κανονιστική συμμόρφωση;Τραπεζική απάτη;Τράπεζες;Internal Audit;Risk Management;Banks;Compliance;Bank Fraud
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2017 α.α. 8858
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14250
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ.pdfΤσακλίδου, Μεταπτυχιακή 2.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14250
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.