Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο αξιοποιεί τις τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης SEO και SEM (Master thesis)

Σουργκούνη, Κανέλλα


Abstract Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM) are two important concepts that affect the promotion of a website. Companies around the world take advantage of the correct use of techniques related to SEO and SEM. The purpose of this MSc Thesis is an extensive review of existing literature in the field and to present the creation of a web-based electronic shop and the application of SEO and SEM techniques for the shop. Particularly, we show an electronic shop can be built by making a detailed analysis of existing platforms and choosing the Wordpress platform as the best solution for doing this. We also present a study regarding search engines and we also make a comparison of existing search engines. Finally, we indicate which techniques of SEO and SEM we found to be necessary.
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΦ / Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Social media links;SEO;SEM;E-shop;Wordpress;Woocommerce
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - ΣΤΕΦ - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2019( α/α 10940)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14243
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOYRGOYNI.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.23 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14243
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.