Προγραμματισμός του ελεγκτή NI myRIO 1900 της National Instrument για απομακρυσμένη παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων ηλεκτρικού οχήματος (Bachelor thesis)

Μαραμπούτης, Αθανάσιος/ Μαραμπούτης, Παναγιώτης


Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον προγραμματισμό του ελεγκτή NI myRIO 1900 της National Instrument για απομακρυσμένη παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων ηλεκτρικού οχήματος.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Subject classification: Electric vehicles
Ηλεκτρικά οχήματα
Remote control
Τηλεχειριστήριο
Programmable controllers
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Keywords: Προγραμματισμός;Programming;Ελεγκτής;Controller;Απομακρυσμένη Παρακολούθηση;Remote Monitoring;Ηλεκτρικό όχημα;Electric vehicle;Ni myRIO 1990 ελεγκτής;NI myRIO 1990 controller
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2019 (α/α 11290)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14188
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maraboutis.pdf6.87 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14188
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.