Ιστορική Διαδικτυακή περιήγηση στην Άνω Πόλη (Bachelor thesis)

Βλαμίδου, Βασιλεία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΒλαμίδου, Βασιλείαel
dc.date.accessioned2022-03-30T13:54:27Z-
dc.date.available2022-03-30T13:54:27Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14184-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8818el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΔιαδικτυακός τόποςel
dc.subjectΠαγκόσμιος Ιστόςel
dc.subjectΙστόςel
dc.subjectΔιαδίκτυοel
dc.subjectΙστότοποςel
dc.subjectΣχεδιασµός ιστοτόπουel
dc.subjectΙστοσελίδαel
dc.subjectΓλώσσα προγραμματισμούel
dc.subjectHTML5en
dc.subjectCSS3en
dc.subjectWorld Wide Weben
dc.subjectWeben
dc.subjectInterneten
dc.subjectWebsiteen
dc.subjectWebsite designen
dc.subjectWebpageen
dc.subjectProgramming languageen
dc.titleΙστορική Διαδικτυακή περιήγηση στην Άνω Πόληel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationAno Poli (Thessaloniki, Greece) -- History -- Computer network resourcesen
heal.classificationΆνω Πόλη (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) -- Ιστορία -- Διαδικτυακόι πόροιel
heal.classificationWorld Wide Weben
heal.classificationΠαγκόσμιος Ιστόςel
heal.classificationProgramming languages (Electronic computers)en
heal.classificationΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)el
heal.classificationWeb sites--Designen
heal.classificationΙστότοποι-- Σχεδιασμόςel
heal.identifier.secondary8818-
heal.dateAvailable2022-03-30T13:55:27Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.publicationDate2017-07-05-
heal.bibliographicCitationΒλαμίδου Βασιλεία, Ιστορική Διαδικτυακή περιήγηση στην Άνω Πόλη, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου και συγκεκριμένα με ένα δικτυακό τόπο για την ιστορία της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Η γνώση γύρω από τη δημιουργία ενός site, που αποκομίστηκε στο τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στάθηκε εφαλτήριο στην επιλογή αυτού του θέματος της πτυχιακής. Ο κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής είναι η παρότρυνση του κόσμου να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον σε μια τόσο όμορφη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή των ιστορικών στοιχείων έγινε από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, όπως επίσης και από διάφορες ηλεκτρονικές πηγές. Αρχικά, αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την HTML και τα φύλλα CSS. Εν συνέχεια, στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική αναφορά στην όλη διαδικασία σχεδιασμού του ιστοτόπου της Άνω Πόλης, τον σκοπό, τον στόχο, το θέμα και το κοινό που απευθύνεται. Γίνεται αναφορά στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν και συγκεκριμένα στην χρήση του Filezilla. Επιπροσθέτως, παρατίθενται επιλεγμένες ιστοσελίδες από τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε καθώς και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αναλυτικά. Τέλος, με την ολοκλήρωση της πτυχιακής γίνεται αναφορά στην εμπειρία που αποκομίστηκε, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και σε μελλοντικές προσπάθειες για την βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στην τελευταία σελίδα παρατίθεται η βιβλιογραφία σύμφωνα με το πρότυπο του Harvard.el
heal.abstractThe current thesis focuses on the creation of a website about the history of the Upper City of Thessaloniki, Ano Poli in Greek. The website creation course taught during the last semester of the Department's Curriculum, was the main reason for choosing this topic as the topic of the current thesis. The main objective is to encourage the world to show more interest in such a beautiful area of Thessaloniki. The collection of historical data was obtained from books, encyclopedias, as well as from various electronic sources.At first, introduction elements of HTML and CSS are analysed. Subsequent chapters give a detailed account of the overall planning process of the website, the website’s purpose and target audience. Specific reference is made to the use of Filezilla for transferring files to the web server. Additionally, selected websites are listed on the site that was created as well as the content of the web pages in detail. Finally, upon completion of the theseis, reference is made to the experience gained, to the difficulties presented and to future efforts to optimize the website. The last page lists the bibliography according to the Harvard model.en
heal.tableOfContentsΠερίληψη................................................................................................................... 1 Abstract..................................................................................................................... 2 Ευχαριστίες ............................................................................................................... 3 Περιεχόμενα .............................................................................................................. 4 Πίνακας εικόνων........................................................................................................ 6 1. Εισαγωγή .............................................................................................................. 8 2. Μεθοδολογία ....................................................................................................... 10 2.1 Οργάνωση θέματος.................................................................................... 10 2.2 Σκοπός, στόχος και κοινό ........................................................................... 11 2.3 Άλλοι δικτυακοί τόποι ................................................................................. 12 2.4 Δυναμικό/ Στατικό website.......................................................................... 13 3. HTML και CSS .................................................................................................... 15 3.1 HTML 5 ...................................................................................................... 15 3.2 Ιστορία των CSS ........................................................................................ 17 4. Σχεδιασμός ιστοτόπου......................................................................................... 20 5. Λίγα λόγια για την Άνω Πόλη............................................................................... 24 6. Δημιουργία του ιστοτόπου................................................................................... 26 6.1 Notepad++ ................................................................................................. 26 6.2 Διάταξη της ιστοσελίδας ............................................................................. 27 6.3 Favicon ...................................................................................................... 30 6.4 Γλώσσες προγραμματισμού ....................................................................... 31 6.4.1 Ημερομηνία ............................................................................................. 32 6.4.2 Slideshow εικόνων .................................................................................. 34 6.5 Menu.......................................................................................................... 36 6.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Obfuscator .................................... 37 6.7 Χάρτης ...................................................................................................... 38 6.7 Youtube playlist.......................................................................................... 41 6.8 Banner ...................................................................................................... 43 6.9.Filezilla Client ............................................................................................. 46 7. Περιεχόμενα ιστοσελίδων .................................................................................... 49 7.1 Γενικές σελίδες ........................................................................................... 49 7.2 Το παρελθόν .............................................................................................. 51 7.3 Τα τείχη ...................................................................................................... 53 7.3.1 Πύργος Τριγωνίου ................................................................................... 54 [5] 7.3.2 Ακρόπολη................................................................................................ 55 7.3.3 Επταπύργιο............................................................................................. 57 7.4 Οι ναοί........................................................................................................ 60 7.4.1 Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης.................................................................. 61 7.4.2 Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία ....................................................................... 63 7.4.3 Ιερός Ναός Αγίου Νικόλαου Ορφανού ..................................................... 65 7.4.4 Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιάρχων....................................................... 67 7.4.5 Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων................................................................. 69 7.5 Οι μονές ..................................................................................................... 70 7.5.1 Μονή Βλαττάδων..................................................................................... 71 7.5.2 Μονή Λατόμου......................................................................................... 73 7.6 Οι πλατείες ................................................................................................. 76 7.6.1 Πλατεία Διοικητηρίου ............................................................................... 76 7.6.2 Πλατεία Ρομφέη....................................................................................... 76 7.6.3 Πλατεία Τερψιθέας .................................................................................. 77 7.7 Τα τουρκικά μνημεία................................................................................... 78 7.7.1 Αλατζά Ίμαρετ ......................................................................................... 78 7.7.2 Κουλέ Χαμάμ........................................................................................... 79 7.7.3 Τζαμί του Σελίμ Πασά.............................................................................. 80 7.7.4 Τζαμί του Νουμάν Πασά.......................................................................... 80 7.8 Σχετικά ....................................................................................................... 82 8. Συμπεράσματα.................................................................................................... 83 9. Βιβλιογραφία ....................................................................................................... 85 10. Ηλεκτρονικές πηγές........................................................................................... 87el
heal.advisorNameΝίτσος, Ηλίαςel
heal.committeeMemberNameΝίτσος, Ηλίαςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages89-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Βλαμίδου Βασιλεία.pdfΒλαμίδου, Πτυχιακή 5.96 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14184
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.