Ρεολογικές ιδιότητες ενεμάτων (Bachelor thesis)

Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τις ρεολογικές ιδιότητες ενεμάτων. Χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα μέρος είναι το θεωρητικό που αναλύονται τα ενέματα ως προς τι δομή τους και τις ιδιότητές τους. Σε αυτό το κομμάτι τα ενέματα αναλύονται λεπτομερώς με απώτερο σκοπό την καλή θεωρητική γνώση που απαιτεί η σύνθεση ενός ενέματος. Ακόμα και ποιος είναι ο τρόπος εφαρμογής τους. Το δεύτερο μέρος είναι το πειραματικό, σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε, μέσα από τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, ποια είναι τα στάδια υλοποίησης που απαιτεί η κατασκευή ενός ενέματος και πόσο περίπλοκη και ακριβείς πρέπει να είναι η σύνθεση τους στην πραγματικότητα, όταν δηλαδή το κατασκευάζεις στο εργαστήριο. Έπειτα αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος διεξαγωγής του πειράματος και παρατηρούμε πως αντιδρούν τα ενέματα στις δοκιμές που λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο. Αναλύουμε τα στοιχεία που λήφθηκαν και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πως και κυριότερα πόσο τσιμέντο μπορεί να κατακρατηθεί από ένα ένεμα σε συγκεκριμένες δοκιμές με συγκεκριμένα δεδομένα και μεταβλητές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Subject classification: Rheology
Ρεολογία
Ένεμα (Κονίαμα)
Grout (Mortar)
Keywords: Ενέματα;Σταθερότητα;Γεωμετρικοί παράγοντες;Πήξη;Μίγματα;Εξοπλισμός;Ρεολογικές ιδιότητες;Rheological properties;Equipment
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2019 (α/α 11295)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14179
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iakobidis.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14179
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.