Μουσικοθεραπεία στη βρεφική ηλικία (Bachelor thesis)

Δημοσθένους, Ηλιάνα


Η παρούσα εργασία αναλύει τις επιδράσεις της μουσικοθεραπείας στα βρέφη. Αρχικά, παρουσιάζεται μια σύντομη μουσική ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια αναπτύσσεται το ζήτημα της μουσικής αντίληψης του ανθρώπου. Γίνεται αναφορά ακόμη και στην ανάπτυξη ακοής του εμβρύου και στη συνέχεια του νεογνού. Ακολούθως, παρουσιάζεται ο ορισμός, οι κατηγορίες, οι δραστηριότητες, οι στόχοι της μουσικοθεραπείας και σε ποιους απευθύνεται. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι επιδράσεις της μουσικοθεραπείας στα πρόωρα νεογνά και πώς βοηθάει στην καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωσή τους. Ακόμη, αναλύεται συγκεκριμένα η κλασσική μουσική για το πώς επιδρά θετικά στην υγείας του ανθρώπου. Στη συνέχεια, αναλύεται η μουσικοθεραπεία σε αυτιστικά παιδιά και η χρήση της ως μη φαρμακευτική μέθοδο ανακούφισης του πόνου. Καταλήγοντας, γίνεται αναφορά στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των βρεφών στον πρώτο χρόνο ζωής τους και στους τρόπους που η μουσική μπορεί να την επηρεάσει.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Music therapy for children
Μουσικοθεραπεία για παιδιά
Keywords: Μουσική;Θεραπεία;Βρέφη;Πρόωρα νεογνά;Επιδράσεις;Music;Therapy;Ιnfants;Premature newborns;Εffects
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Μαιευτικής, 2019 (α/α 11299)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14177
Table of contents: This thesis present the effects of music therapy on infants. Originally, historical review is presented, while the perception of music is also discussed. Reference is also made to the listening development of an embryo and then a new. The definition, categories, activities, objectives of music therapy, and who they are targeting are also mentiored. Then, the effects of music therapy on the newborn are reported and how it can help to improve and accelerate their recovery. In addition, classical music is analyzed in particular to its effect on our health. Then, special note is made to music therapy for autistic children and as a non-pharmaceutical methods to relieve pain. In addition, reference is made to the psychosomatic development of infants in their first year of life.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimosthenous.pdf721.61 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14177
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.