Σύνδρομο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης (Bachelor thesis)

Φατίση, Δήμητρα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Keywords: Σύνδρομο;Μηροκοτυλιαία Πρόσκρουση
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσικοθεραπείας
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14174
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Publication date: 2018-11-07
Bibliographic citation: Φατίση, Δ. (2018). Σύνδρομο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Κούτρας, Ιωάννης
Examining committee: Κούτρας, Ιωάννης
Publishing department/division: Σχολή επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14174
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.