Το παιδικό βιβλίο και η ηλεκτρονική του μορφή στην προσχολική ηλικία. (Bachelor thesis)

Ζωσιμιάδου, Νίνα/ Καλεντζή, Γεσθημανή


Παρά την προφανή χρησιμότητα και τον οικουμενικό χαρακτήρα του τυπωμένου βιβλίου, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην εξέλιξη της έννοιας του ηλεκτρονικού βιβλίου. Επιπλέον στις μέρες μας η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων από μικρά παιδιά αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς οι φορητές συσκευές με οθόνη αφής, όπως οι ταμπλέτες γίνονται όλο και πιο διαθέσιμες. Παρόλο που η ανάγνωση βιβλίων σε ψηφιακά μέσα των μεγαλύτερων παιδιών έχει διερευνηθεί περισσότερο, εν τούτοις είναι λιγότερο γνωστές οι επιπτώσεις της ψηφιακής ανάγνωσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό νέο μέσο, το οποίο προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τυπωμένο βιβλίο μέσω των δυνατοτήτων του, όπως δυνατοτήτων του να συμπεριλαμβάνει και άλλα πολυμέσα εκτός από το κείμενο στις σελίδες του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν από την χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Keywords: Παιδικό Βιβλίο;Ηλεκτρονική μορφή;Προσχολική ηλικία
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14173
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zosimiadou - Kalentzi.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14173
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.