Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. (Bachelor thesis)

Λουπίδης, Δημήτριος/ Καραμήτσος, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Μεταφορά;Εμπόρευμα;ADR
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε.,2018 (α/α 10398)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14171
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14171
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.