Η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής: Η περίπτωση ασθενών επαρχιακού παθολογικού ιατρείου (Bachelor thesis)

Ραγιά, Μαρίνα


Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής από ασθενείς επαρχιακού παθολογικού ιατρείου του Νομού Χαλκιδικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 80 άτομα (58% γυναίκες και 42% άνδρες), ηλικίας 15 και άνω, το μεγαλύτερο ποσοστό εκ των οποίων αγρότες (30%) και ιδιωτικοί υπάλληλοι (26%). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότιτο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ακολουθεί μικτή ελεύθερη διαίτα, είναι υπέρβαροι και πάσχουν κυρίως από αρτηριακή υπέρταση (47,5%) και δυσλιδαιμία-υπερλιπιδαιμία (38,8%). Το 86% των ερωτηθέντων,ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, ΒΜΙ και επιπέδου εκπαίδευσης, κανανάλωσαν ή καταναλώνουν συμπληρώματα διατροφής είτε για πρόληψη προβλημάτων υγείας (38,8%) είτε για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που κυρίως επικεντρώνονται στην έλλειψη θρεπτικών στοιχείων (70%), σε παθολογικές καταστάσεις (43,8%), και την εγκυμοσύνη (31,3%). Κύρια πηγή ενημέρωσής τους για τα συμπληρώματα διατροφής είναι ο γιατρός (65%), και ακολουθούν ο φαρμακοποιός (48,8%) και το διαδίκτυο (42,5%). Η πλειοψηφία (68%) των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι προηγήθηκαν εξετάσεις πριν την χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. Τα συμπληρώματα που καταναλώνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι βιταμίνες (C , D, Β, φυλλικό οξύ), και ανόργανα στοιχεία (Fe, Mg).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Subject classification: Dietary supplements--Health aspects
Συμπληρώματα διατροφής -- Υγειονομικές απόψεις
Keywords: Συμπληρώματα διατροφής;Ασθενής;Παθολογία;Patient;Dietary supplements;Pathology
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, 2017 α.α. 8806
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14163
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ iii 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Ερευνητικό Αντικείμενο 1 1.2 Σκοπός της Έρευνας 2 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 3 2.1 Συμπληρώματα Διατροφής 3 2.1.1 Μορφές λήψης συμπληρωμάτων διατροφής 3 2.1.2 Η ασφάλεια των συμπληρωμάτων διατροφής 5 2.1.3 Ειδικές ομάδες και απαιτήσεις σε συμπληρώματα διατροφής 6 2.1.4 Ταξινόμηση των συμπληρωμάτων διατροφής 8 2.1.5 Αντενδείξεις παρενέργειες συμπληρωμάτων διατροφής 9 2.1.6 Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής 10 2.2 Η χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής 11 2.3 Η χρήση των συμπληρωμάτων από τους ειδικούς υγείας 12 2.4 Τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα συμπληρώματα διατροφής 14 3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 16 3.1 Ερωτηματολόγιο 16 3.2 Δειγματοληψία 19 3.3 Στατιστική Επεξεργασία 19 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 4.1 Προσωπικά στοιχεία 20 4.1.1 Φύλο 20 4.1.2 Ηλικία 21 4.1.3 Δείκτης Μάζας Σώματος 22 4.1.4 Εκπαίδευση 23 4.1.5 Επάγγελμα 24 4.1.6 Χρόνια/ες πάθηση/παθήσεις 24 4.1.7 Δίαιτα 25 4.2 Γνώσεις για τα συμπληρώματα Διατροφής 26 4.2.1 Γνωρίζεις τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής; 26 4.2.2 Χρησιμοποίησες στο παρελθόν ή χρησιμοποιείς σήμερα συμπληρώματα διατροφής; 27 4.2.3 Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιείς; 28 4.2.4 Πιστεύεις ότι το ποσό των θρεπτικών συστατικών (βιταμινών, ανόργανων στοιχείων , κλπ) που λαμβάνουμε από τα τρόφιμα είναι αρκετό για να διασφαλίζουμε καλή υγεία; 29 4.3 Χρήστες συμπληρώματος Διατροφής 30 4.3.1 Για ποιους λόγους χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς συμπληρώματα διατροφής; 30 4.3.2 Από πού συνηθίζεις να ενημερώνεσαι για τα συμπληρώματα διατροφής; 31 4.3.3 Για τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής προηγήθηκαν ιατρικές /αιματολογικές εξετάσεις; 32 4.3.4 Ποια συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς; 33 4.3.5 Για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς τα συμπληρώματα διατροφής; 35 4.3.6 Κατά τη λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής λαμβάνεις υπόψη την ανώτερη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη των δραστικών τους συστατικών; 35 4.3.7 Κατά τη λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής βρίσκεσαι κάτω από ιατρική παρακολούθηση; 36 4.3.8 Πιστεύεις πως χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής,αλλά με μια ισορροπημένη διατροφή, θα μπορούσες να εξασφαλίσεις τα επιθυμητά για σένα αποτελέσματα; 37 4.4 Σύγκριση κατηγοριών 38 4.4.1 Ενημέρωση για τα συμπληρώματα διατροφής 38 4.4.2 Χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής 41 4.4.3 Διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων (κάτω και άνω των 40 ετών) 43 Ηλικιακές ομάδες και ασθένειες 43 Ηλικιακές ομάδες και δίαιτα 45 Η χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής ανά ηλικιακή ομάδα. 45 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 47 5.1.1 Το προφίλ του δείγματος 47 5.1.2 Ενημέρωση και χρήση συμπληρωμάτων διατροφής 48 6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 50 6.1 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 50 6.2 Ελληνική βιβλιογραφία 51 6.3 Ηλεκτρονική βιβλιογραφία 52
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΡΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.pdfΡαγιά, Πτυχιακή 1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14163
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.