Διαβήτης τύπου 2 και Παχυσαρκία (Bachelor thesis)

Ντίνε, Χέλγκα/ Σωπασάκη, Μαρία-Διαμάντω


Diabetes mellitus, a clinical syndrome which is caused by many reasons, is characterized by chronic hyperglycemia, disorders of carbohydrate metabolism and obesity: the condition in which there is abnormal or excessive fat accumulation with effects that negatively affect the patient's health, will be quoted in combination in the study we have prepared. In this study will be analyzed the causes, the factors that increase the risk for type 2 diabetes, the pathophysiology, the glucose tolerance disorders, the insulin resistance syndrome, the complications, the treatment and its pharmaceutical and nutritional treatment, as well as the important role of the dietitian. Through the analysis of results which were obtained from 169 questionnaires, were drawn important conclusions. The conclusions of the research are presented in detail in the experimental part of this study.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Subject classification: Διαβήτης τύπου 2--Διαιτητική θεραπεία
Type 2 diabetes--Diet therapy
Insulin--Therapeutic use
Ινσουλίνη--Θεραπευτική χρήση
Obesity--Nutritional aspects
Παχυσαρκία--Διατροφικές πτυχές
Keywords: Σαγχαρώδης Διαβήτης;Παχυσαρκία;Θεραπεία;Ινσουλίνη;Διατροφή;Diabetes mellitus;Obesity;Therapy;Insulin;Diet
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, 2017 α.α. 8807
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14162
Table of contents: Ευχαριστίες 1 Περίληψη 4 Summary 5 Κεφάλαιο 1 : Διαβήτης τύπου 2 6 Εισαγωγή 6 1.1 Ορισμός : 6 1.2 Αίτια 6 1.3 Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 7 1.4 Παθοφυσιολογία διαβήτη τύπου 1 11 1.5 Παθοφυσιολογία διαβήτη τύπου 2 12 1.6 Άλλοι τύποι του σακχαρώδη διαβήτη 13 1.7 Διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης και διαταραχή του σακχάρου νηστείας 14 1.8 Σακχαρώδης διαβήτης και αντίσταση στην ινσουλίνη 14 1.9 Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη 15 1.10 Θεραπεία της Υπογλυκαιμίας 16 1.11 Διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 16 1.12 Φαρμακευτική Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη 18 1.14 Ο ρόλος του διαιτολόγου στην διατροφική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 21 1.15 Διαβήτης τύπου 2 και άσκηση 21 1.15.1. Οι κίνδυνοι της άσκησης στο σακχαρώδη διαβήτη 29 1.15.2 Διατροφικές προτάσεις για βελτίωση της υγείας των ασθενών με διαβήτη τύπου 2 30 Κεφάλαιο 2ο Παχυσαρκία 34 Εισαγωγή 34 2.1 Ορισμός : 34 2.2 Τύποι Παχυσαρκίας 34 2.3 Κλινική εικόνα παχυσαρκίας 35 2.4 Αιτιολογία της παχυσαρκίας 35 2.5 Μεταβολισμός: Βασικός μεταβολισμός, Υπολογισμός ΒΜΙ και Μεταβολικό σύνδρομο 36 Κεφάλαιο 3ο Παχυσαρκία και Διαβήτης 39 Εισαγωγή 39 3.1 Συσχετισμός Διαβήτη τύπου 2 και Παχυσαρκίας 39 3.2 Φαρμακευτική αγωγή 40 3.2.1 Θεραπεία με ινσουλίνη 40 3.2.2 Θεραπεία με αντιδιαβητικά δισκία 40 3.3 Διατροφική αγωγή του ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και άσκηση 42 3.4 Υδατάνθρακες 43 3.5 Γλυκαιμικός δείκτης και γλυκαιμικό φορτίο 44 3.6 Φυτικές ίνες 45 3.7 Γλυκαντικά χωρίς θερμιδική αξία 45 3.8 Πρωτεΐνες 46 3.9 Λίπος 46 3.10 Μικροθρεπτικά συστατικά 47 3.11 Αλκοόλ 48 3.12 Δυσλιπιδαιμία 48 3.13 Υπογλυκαιμία 49 Κεφάλαιο 4ο Πειραματικό μέρος 50 Εισαγωγή 50 4. 1 Σκοπός/Στόχος 50 4.2 Μεθοδολογία 50 4.2.1 Δείγμα πληθυσμού 50 4.2.2 Διεξαγωγή της μελέτης 50 4.3 Αποτελέσματα 51 4.3.1 Πίνακες Βιοχημικοί δείκτες 53 4.4 Περιγραφικά Στοιχεία για το σύνολο του δείγματος αλλά και ανά φύλο 60 4.5 Συζήτηση 85 Βιβλιογραφία 87 Παράρτημα 91
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΕΛΓΚΑ ΝΤΙΝΕ -ΣΩΠΑΣΑΚΗ.pdfΝτίνε Χέλγκα/Σωπασάκη, Πτυχιακή 633.8 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14162
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.