Το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος ως ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές. (Master thesis)

Μάνου, Δέσποινα - Στυλιανή


This paper analyzes the negative effects of arsenic, cadmium, lead and mercury on feed, the importance of the chemical form in which metals can be found, and whether this infection is transmitted to the animals that consume them. Reference is also made to the transport of these metals to humans through the animal products they consume and their health effects. Heavy metals are widely found in the environment and they are of natural geological origin or the result of industrial activity and air pollution. Some heavy metals, especially arsenic, cadmium, lead and mercury, are potentially hazardous due to their inherent or selective toxicity, especially in the context of the environment. Minerals, unlike most toxic organic compounds, do not degrade and therefore accumulate in the environment. The findings of many studies on the contamination of feed with heavy metals have highlighted the urgent need to carry out more and more inspections of both raw materials and finished feed products so that they do not exceed the permissible limits. In conclusion, it turns out that heavy metals cause particular problems in the food chain and therefore endanger the health of animals and humans through the consumption of contaminated animal products.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων / Τμήμα Γεωπονίας .
Keywords: Αρσενικό;Κάδμιο;Μόλυβδος;Υδράργυρος;Ζώα;Ζωοτροφές;Υγεία;Arsenic;Cadmium;Lead;Mercury;Animals;Feeds;Health
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων -- Τμήμα Γεωπονίας, 2021 (α/α 13291)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14158
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manou.pdf758.48 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14158
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.