Η ενσίρωση αραβοσίτου και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (Bachelor thesis)

Τσιμιδάκης, Γεώργιος


Corn has been an important component of many type of agricultural industry which contributes to the development of fields such as agriculture and livestock. The ensilage is a relatively new procedure for the production of feed which has replaced the conventional methods of production and it has a lot of advantages. The modification of the DNA of corn, the use of new substances, such as urea and zeolite, are some of the innovative methods implemented which contribute to the production of qualitative corn ensilage. The purpose of the present study is to describe the procedure of corn ensilage and the latest innovations which lead to qualitative final product leading to higher efficiency procedures using specific kind of farm machinery.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
Keywords: Ενσίρωση αραβοσίτου;Αραβόσιτος;Μηχανολογικός εξοπλισμός
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Φυτικής παραγωγής, 2019 (α/α 100886)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14132
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14132
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.