Αξιολόγηση τριών υβριδίων τομάτας στο θερμοκήπιο του ΑΤΕΙΘ με το οικολογικό σύστημα Θεόφραστος (Bachelor thesis)

Δανιά, Ευμορφία/ Λουλετζόγλου, Άννα


In this paper describes how to cultivation a tomato plant in the THEOFRASTOS system. Initially, the introduction of tomato juice, the morphological characteristics of the plant, the appropriate conditions of its growth, the requirements and the enemies and the diseases that affect it are mentioned. The experimental procedure, which started from 01/04/2017 until 02/07/2017, was presented in the implementation of the "THEOFRASTOS" system, which was used in the experiments of Alma, Optima, Rapet as cultivation in the greenhouse of ALEXANDER TEHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Tomatoes--Growth
Τομάτες--Ανάπτυξη
Tomatoes--Varieties
Τομάτες -- Ποικιλίες
Tomatoes -- Hybridization
Τομάτες -- Υβριδισμός
Greenhouses--Climate
Θερμοκήπια--Κλίμα
Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Keywords: Τομάτα;Θερμοκήπιο;Οικολογικό σύστημα;Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης;Tomato;Greenhouse;Ecological system;Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8992
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14119
Table of contents: 1. Eισαγωγή………………………………………………………….9 Καταγωγή- ιστορικό του φυτού…………………………………9 Εξάπλωση του φυτού……………………………………………9 1.2 Βοτανική ταξινόμηση………………………………………..11 1.2.1 Ριζικό σύστημα………………………………………11 1.2.2 Φύλλα………………………………………………...12 1.2.3 Άνθη…………………………………………………..12 1.2.4 Καρπός……………………………………………….13 1.2.5 Σπόρος……………………………………………….14 1.2.6 Βλαστός………………………………………………14 1.3 Πολλαπλασιασμός ………………………………………….15 1.4 Οικολογικές απαιτήσεις……………………………………..16 1.4.1 Κλίμα…………………………………………………..16 1.4.2 Θερμοκρασία…………………………………………16 1.4.3 Θερμοκρασία εδάφους………………………………17 1.4.4 Σχετική υγρασία αέρα………………………………..17 1.4.5 Διοξείδιο του άνθρακα……………………………….17 1.4.6 Φώς…………………………………………………....18 1.5 Θερμοκηπιακή καλλιέργεια της τομάτας…………………...19 1.6 Αποφύλλωση…………………………………………………34 1.7 Τροφοπενίες………………………………………………….36 1.8 Σημαντικές ασθένειες………………………………………..40 1.9 Ιολογικές ασθένειες………………………………………….43 1.10 Εχθροί της τομάτας………………………………………44 1.11 Συγκομιδή της τομάτας………………………………......50 1.12 Αποδόσεις του φυτού…………………………………....51 1.13 Συντήρηση της τομάτας………………………………….51 1.14 Σύστημα Θεόφραστος……………………………………52 2. Πειραματικό μέρος 2.1 Σκοπός του πειράματος και υβρίδια που χρησιμοποιήθηκαν…..54 2.2 Προετοιμασία εδάφους……………………………………………...57 2.3 Χαραξη πειραματικών τεμαχίων……………………………………58 2.4 Φύτευση………………………………………………………………59 2.5 Καλλιεργητικές φροντίδες…………………………………………...60 2.5.1 Σπάσιμο κρούστας……………………………………………...60 2.5.2 Υποστήλωση φυτών ………………………………………………61 2.5.3 Κλάδεμα τομάτας ………………………….……………………….62 2.5.4 Κορυφολόγημα……………………………………………………..63 2.5.5 Θειασβέστιο…………………………………………………………64 2.6 Παγίδες εντόμων……………………………………………………...65 2.7 Εχθροί και ασθένειες…………………………………………………66 2.7.1 Έλλειψη ασβεστίου…………………………………………………66 2.7.2 Αφίδες………………………………………………………………..67 2.7.3 Σχάσιμο καρπού…………………………………………………….68 2.7.4 Ηλιακά εγκαύματα…………………………………………………..69 2.7.5 Συστροφή φύλλων …………………………………………………69 2.7.6 Αλτενάρια……………………………………………………………70 2.7.7 Φουζάριο……………………………………………………………. 71 2.7.8 Κρεμμυδοφάγο………………………………………………………72 2.8 Συγκομιδή………………………………………………………………..73 2.9 Αποτελέσματα συνολικού βάρους καρπών…………………………..74 2.10 Ποιοτικά χαρακτηριστικά……………………………………………...75 2.10.1 Συνεκτικότητα………………………………………………………76 2.10.2 Σάκχαρα…………………………………………………………….76 2.10.3 Χρωματογραφία……………………………………………………..77 2.10.4 Οξέα-PH…………………………………………………………….79 2.11 Συμπεράσματα – προτάσεις………………………………………….81 Βιβλιογραφία…………………………………………………………………82
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΑΝΙΑ-ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ.pdfΔανιά/ Λουλετζόγλου, Πτυχιακή 7.35 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14119
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.