Εφαρμογές του Jena API στον σημασιολογικό ιστό (Master thesis)

Βελώνης, Γεώργιος


Jena is an open source Java framework for creating Semantic Web applications. It has the ability to process RDF data and supports SPARQL language, which allows querying RDF triples repositories. The main objective of this thesis is to create educational content (tutorials) and pilot applications for the Jena API. Initially, for this purpose the Greek version of three main educational websites of Jena ("An Introduction to RDF and the Jena RDF API", "SPARQL Tutorial" and "Ontology API") was built and in addition a guide to install and use Jena through the NetBeans IDE was created. Finally, based on the contents of the first two tutorials and two integrated Java applications were built for the construction of RDF graphs and querying SPARQL on them. The study of tutorials and produced applications, highlights the capabilities and benefits of Jena API and makes it more accessible to the Greek Semantic Web application developers.. Jena API is really a powerful tool in the hands of the developer, for the rapid and successful development of Semantic Web applications.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Keywords: Σημασιολογικός ιστός;Πόρος;Μοντέλο;Γράφος;Jena API;RDF;SPARQL;Semantic Web;Model;Graph
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2019 (α/α 10892)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14117
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14117
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.