Αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων νερών του Δ.Δ. Τριλόφου Δήμου Θέρμης (Master thesis)

Πανώρας, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Αρδευτικό νερό -- Ποιότητα -- Ελλάδα - Θέρμη (Θεσσαλονίκη)
Irrigation water --Quality -- Greece - Thermi (Thessaloniki)
Linear programming--Computer programs
Γραμμικός προγραμματισμός--Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Groundwater --Quality -- Greece - Thermi (Thessaloniki)
Υπόγειο νερό -- Ποιότητα -- Ελλάδα - Θέρμη (Θεσσαλονίκη)
Keywords: Αξιολόγηση ποιότητας αρδρευτικών νερών;Λογισμικό Λ.Α.Κ.Α.Ν.;Ανάμειξη νερών με τη χρήση γραμμικού προγραμματισμού;Δήμος Θέρμης;Ελλάδα;Assesment of irrigation water quality;Software Λ.Α.Κ.Α.Ν.;Water mixing using linear programming;Municipality of Thermi;Greece
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8820
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14100
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΝΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.pdfΠανώρας, Μεταπτυχιακή9.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14100
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.