Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας αέρα με χρήση τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων (Master thesis)

Αλεξανδρίδης, Κωνσταντίνος


Measuring gas for air quality is a complex task that takes a lot of time, observation and sensors. The goal of this project is the design and implementation of a system which measures air quality interfacing with sensors, and with IoT help, sends the data in real time so they can be available at any time via computer or cell phone. This device measures CO2,LPG,Smoke and Dust particles. Data is being sent in real time through a Wi-Fi module where is being stored in a server, making the data available for analysis. The above system, measured air quality in indoor, outdoor and industrial area for two hours, after preheat time was made, for better measure accuracy.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Keywords: Σχεδιασμός;Ανάπτυξη;Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα;Ποιότητα αέρα;Δίκτυο των Πραγμάτων;Internet of Things (IoT)
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2019 (α/α 10900)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14098
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexandridis_Konstantinos.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14098
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.