Οι επενέργειες του εργασιακού περιβάλλοντος στην απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στα ξενοδοχεία (Bachelor thesis)

Μωσιάδου, Άντζελα


The aim of this work is to understand that the working environment, affects the performance and behavior of employees in hotel tourist units. The performance and behavior of employees as we will see in the chapters below is influenced by many factors. There is no universal theory in itself, but the theoretical part analyzes the theories developed by various scientists who have researched these areas from time to time. In approach, by analyzing and investigating the motives of association with employee performance, we come to the conclusion that the employee seeks recognition and rewarding his performance, which you count on the quality and quantity of the work he produces. This can be done with various rewards which do not have to be money because although wages are a necessary part of the job it does not motivate. Efficiency is mainly about the internal functioning of the enterprise, it is also an extended concept because it is associated with various features such as courtesy of the employee, good behavior etc. The factors that motivate them are security, justice and mental satisfaction for the job the employee offers to a business. Efficiency is the extent to which an enterprise achieves its goals with the least cost but without lowering quality. Businesses can help employees to evolve through a variety of specific training and education programs and lead them to be better at their work where this can be used positively for both the employee himself and the business, since he has evolved, so he can offer more things in business and increasing interest in their work.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Keywords: Εργασιακό περιβάλλον;Απόδοση εργαζομένων;Συμπεριφορά εργαζομένων;Ανθρώπινο δυναμικό;Ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες;Ξενοδοχεία;Working environment;Emploee's performance;Employee's behavior;Emploees;Hotel tourist units;Hotels
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10747)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14085
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14085
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.