Διοικητική οργάνωση και οργανωσιακή συμπεριφορά: Μελέτη περίπτωσης «Αρμενιστής» κάμπινγκ (Bachelor thesis)

Κάνζ, Ζέινα-Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Keywords: Διοικητική οργάνωση;Οργανωσιακή συμπεριφορά;Αρμενιστής κάμπινγκ;Armenistis Camping
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10752)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14080
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Publication date: 2019-02-13
Bibliographic citation: Κάνζ, Ζ. (2019). Διοικητική οργάνωση και οργανωσιακή συμπεριφορά: Μελέτη περίπτωσης «Αρμενιστής» κάμπινγκ (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Αβδημιώτης, Σπυρίδων
Examining committee: Αβδημιώτης, Σπυρίδων
Publishing department/division: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Publishing institution: teiep
teithe
Number of pages: 34
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14080
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.