Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Θωμά-Διαμαντή, Ευδοκία


Βασικός άξονας της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών που υπάρχουν στην Ελλάδα οι οποίες με την χρήση του διαδικτύου προσφέρουν στους χρήστες ελεύθερη πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα. Θα αναφερθούμε στις ψηφιακές συλλογές τους, θα αναλύσουμε το περιεχόμενο και την θεματολογία της κάθε βιβλιοθήκης ξεχωριστά και θα αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιακών βιβλιοθηκών, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης την σημασία της ψηφιοποίησης την σύγχρονη εποχή. Επόμενος στόχος της εργασίας είναι να γίνει εκτενής ανάλυση σχετικά με τον ορισμό «ψηφιακή βιβλιοθήκη». Επέλεξα, να αναλύσω τις ακόλουθες 30 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, διότι η κάθε μία ξεχωριστά, μας δίνει διαφορετικές πληροφορίες για τον ψηφιακό κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψηφιοποιημένες συλλογές και στα λογισμικά κάθε βιβλιοθήκης, μέσα από τις οποίες μαθαίνουμε τι ψηφιακά τεκμήρια περιλαμβάνει η κάθε μία, όπως για παράδειγμα φωτογραφικό υλικό, κείμενο, βίντεο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: Ψηφιακές βιβλιοθήκες;Digital libraries
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2021 (α/α13224)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14068
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14068
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.