Μελέτη της αξιολόγησης της υπερηχογραφικής απεικόνισης εγκύων χοιρομητέρων για την πρόβλεψη του μεγέθους της κυοφορούμενης τοκετοομάδας (Master thesis)

Καραγεωργίου, Ευσταθία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Sows -- Nutrition
Χοιρομητέρες -- Διατροφή
Diagnosting ultrasonic imaging
Διαγνωστική υπερηχητική απεικόνηση
Sows -- Pregnancy
Χοιρομητέρες-- Κύηση
Piglets
Χοιρίδια
Keywords: Υπερηχογραφία;Διάγνωση εγκυμοσύνης;Χοιρομητέρες;Χοιρίδια;Ultrasonography;Diagnosis of pregnancy;Sows;Piglets
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8823
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14067
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.pdfΚαραγεωργίου, Μεταπτυχιακή1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14067
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.