Οργάνωση και λειτουργία Garden Center στη Θεσσαλονίκη (Bachelor thesis)

Λυμπεράκης, Λυμπέρης


This paper attempts to study the production of plants, through the institution of the nursery, which seems to be one of the cornerstones in the development of Greek economicactivity. More specifically, an attempt will be made to clarify and describe a nursery, its management, plant production, the production process and how the seedlings are managed, by identifying land and irrigation cases. Additionally, a case study will be carried out, presenting the above mentioned information within a real nursery. The nursery chosen is the "Garden Center" in Thessaloniki because of their financial stability and the quality of the products and services offered.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Nurseries (Horticultural)--Greece--Thessaloniki -- Management
Φυτώρια (Κηπουρική) -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη -- Διαχείριση
Ανθοκομία -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Floriculture -- Greece -- Thessaloniki
Gardening -- Greece -- Thessaloniki
Κηπουρική -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Keywords: Φυτώριο;Φυτά;Κήπος;Ανθοκομία;Nursery;Plants;Garden;Floriculture
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8982
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14050
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ...............................................................................................................................................2 ABSTRACT................................................................................................................................................3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................................................6 1.1 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ..................................................................................................6 1.2 ΤΥΠΟΙ ΚΗΠΩΝ ...............................................................................................................................8 1.4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ .....................................................................................................11 1.5 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..........................................................................18 2. ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ......................................................................................................................................29 2.1 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ.................................................................................................................29 2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ...................................................................................................................32 2.3 ΧΩΡΟΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ........................................................................................................................33 2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ.........................................................................34 2.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ...................................................................................................................................37 2.6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ...............................................................................45 2.6.1 ΕΠΙΛΟΓΗ..............................................................................................................................47 2.6.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ......................................................................................................59 3. GARDEN CENTER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.................................................................................................62 3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ............62 3.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ GARDEN CENTER................................................................................................63 3.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ.....................................................................................................................................65 3.3 Ο ΧΩΡΟΣ......................................................................................................................................69 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...................................................................................................................................70 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.......................................................................................................................................71 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................................71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................................75 ΔΙΔΑΔΙΚΤΥΟ.......................................................................................................................................76
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ.pdfΛυμπεράκης, Πτυχιακή2.47 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14050
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.