Διερεύνηση ασθενειών και εχθρών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας (Bachelor thesis)

Φαρμάκης, Αργύριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΦαρμάκης, Αργύριοςel
dc.date.accessioned2022-03-02T15:05:02Z-
dc.date.available2022-03-02T15:05:02Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14042-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8985el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectDiseasesen
dc.subjectΑσθένειεςel
dc.subjectΑκτινιδιάel
dc.subjectKiwien
dc.subjectΚαλλιέργειαel
dc.subjectCultivationen
dc.subjectΡοδιάel
dc.subjectPomegranateen
dc.titleΔιερεύνηση ασθενειών και εχθρών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationPomegranate--Diseases and pests-- Greece--Pieriaen
heal.classificationΡόδι--Ασθένειες και παράσιτα-- Ελλάδα--Πιερίαel
heal.classificationKiwifruit -- Diseases and pests-- Greece -- Pieriaen
heal.classificationΑκτινίδιο --Ασθένειες και παράσιτα --Ελλάδα -- Πιερίαel
heal.identifier.secondary8985-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΦαρμάκης Αργύριος, Διερεύνηση ασθενειών και εχθρών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παρακάτω πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό την καταγραφή εχθρών, ασθενειών καθώς και φυσικών καταστροφών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας. Η καλλιέργεια της ροδιάς είναι μία ανερχόμενη καλλιέργεια στο νομό που βαδίζει με αργούς ρυθμούς προς το παρών. Καλλιεργείται στο νομό μας για περίπου 15 χρόνια από λίγους παραγωγούς. Ο καρπός διατίθεται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό για νωπή κατανάλωση και χυμοποίηση. Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι η πιο διαδεδομένη καλλιέργεια του νομού και σήμα κατατεθέν αυτού. Καλλιεργείται στο νομό για περισσότερα από 30 χρόνια με τον τελευταίο καιρό να αυξάνεται συνέχεια η εγκατάσταση νέων ακτινιδεώνων λόγω της μεγάλης ζήτησης στο εξωτερικό. Ο νομός θεωρείται κατάλληλος για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς καθώς τα πολλά μικροκλίματα της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικής ποιότητας παραγόμενου ακτινιδίου.el
heal.tableOfContents• Σελίδα Τίτλου……….……………………………..Σελ. I • Ευχαριστίες………………………………………..Σελ. II • Εισαγωγή……………....…………………………..Σελ. ΙΙΙ Κύριο Μέρος Κεφάλαιο 1: Ροδιά – Ακτινιδιά……………………………………..…..σελ. 6 1.1.1 Γενικά στοιχεία για τη ροδιά……………………..............σελ. 6 1.1.2 Εδαφικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ροδιάς………σελ. 8 1.1.3 Καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδιάς…………………….…..σελ. 8 1.1.4 Κλάδεμα ροδιάς……………………………………………σελ. 11 1.2.1 Γενικά στοιχεία για την ακτινιδιά………………………….σελ. 12 1.2.2 Εδαφικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.......σελ. 13 1.2.3 Καλλιεργούμενες ποικιλίες ακτινιδιάς……………...............σελ. 14 1.2.4 Κλάδεμα ακτινιδιάς……………………………………...….σελ.16 Κεφάλαιο 2: Ασθένειες στις καλλιέργειες της ροδιάς και ακτινιδιάς στο νομό Πιερίας…………………………………………………………………...σελ. 17 2.1 Ασθένειες ροδιάς στο νομό Πιερίας………………………….σελ. 17 2.1.1 Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)……………………………..σελ. 17 2.1.2 Αλτερνάρια (Alternaria alternata)…………………………σελ. 18 2.1.3 Φυτόφθορα(Phytophora sp.)………………………………..σελ. 19 2.1.4 Penicillium sp. …………………………………………...….σελ. 20 2.1.5 Pilidiella granati……………………………………….........σελ. 20 2.1.6 Ξηράνσεις δένδρων………………………………………….σελ. 21 2.2 Ασθένειες ακτινιδιάς…………………………………………σελ. 22 2.2.1 Βακτήριο ακτινιδιάς…………………………………………σελ. 23 2.2.2 Alternaria alternata…………………………………………σελ. 25 2.2.3 Σηψιρριζία (Armillaria mellea) …………………….………σελ. 27 2.2.4 Φυτόφθορα (Phytophora sp.) ………………………………σελ. 28 2.2.5 Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea) ……………………..………σελ. 30 Κεφάλαιο 3: Εχθροί στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο νομό Πιερίας………………………………………………………………………σελ. 31 3.1 Εχθροί στην καλλιέργεια της ροδιάς……………………..……..σελ. 31 3.1.1 Αφίδες (Aphis punicae) ……………………………….………σελ. 32 3.1.2 Amphicerus bimaculatus………………………………………σελ. 32 3.1.3 Capnodis tenebrionis…………………………………..………σελ. 34 3.1.4 Αλευρώδης……………………………………………….……σελ. 35 3.1.5 Zeuzera pyrina…………………………………………………σελ. 35 3.1.6 Κομβονηματώδη………………………………………………σελ. 37 3.2 Εχθροί στην καλλιέργεια ακτινιδιάς…………………….………σελ. 37 3.2.1 Βαμβακάδα (Pseudaucapsis pentagona) ………………………σελ. 37 3.2.2 Μετκάλφα (Metcalfa pruinosa) ………………………..………σελ. 38 3.2.3 Κομβονηματώδη…………………………………………..……σελ. 39 3.2.4 Halyomorpha halys…………………………………….………σελ. 41 Κεφάλαιο 4: Τροφοπενίες στην καλλιέργεια ροδιάς και ακτινιδιάς και τοξικότητα βορίου στην ακτινιδιά στο νομό Πιερίας……………………σελ. 44 4.1 Τροφοπενίες στην καλλιέργεια της ροδιάς……………………σελ. 44 4.1.1 Τροφοπενία αζώτου…………………………………………σελ. 44 4.1.2 Τροφοπενία σιδήρου…………………………………………σελ. 44 4.1.3 Τροφοπενία βορίου…………………………………………σελ. 45 4.2 Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων και τοξικότητα βορίου στην καλλιέργεια ακτινιδιάς……………………………………………σελ. 45 4.2.1 Τροφοπενία αζώτου……………………………………………σελ. 45 4.2.2 Τροφοπενία καλίου…………………………………………….σελ. 46 4.2.3 Τροφοπενία σιδήρου………………………………………..…σελ. 46 4.2.4 Τοξικότητα βορίου……………………………………………σελ. 48 Κεφάλαιο 5: Ζημίες από καιρικά φαινόμενα στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς...σελ. 48 5.1 Ζημία από χειμερινό και ανοιξιάτικο παγετό……………………σελ. 49 5.2 Ζημία από χαλάζι……………………………………………...…σελ. 50 5.3 Ζημία από ήλιο………………………………………..…………σελ. 51 5.4 Ζημία από άνεμο………………………………………….………σελ. 51 Κεφάλαιο 6: Λανθασμένες επεμβάσεις στην καλλιέργεια ακτινιδιάς………..σελ. 52 6.1 Χρήση ζιζανιοκτόνου……………………..………………………σελ. 52 Βιβλιογραφία………………………………………………………………σελ. 53el
heal.advisorNameΘωμίδης, Θωμάςel
heal.committeeMemberNameΘωμίδης, Θωμάςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages54-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ.pdfΦαρμάκης, Πτυχιακή4.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14042
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.