Αναδυόμενοι τροφιμογενείς παθογόνοι μικροοργανισμοί (Master thesis)

Ντουντουνάκης, Σπυρίδων


There is a complex network of relationships between climatic and environmental factors and food and water diseases. Climate factors influence the growth and survival of pathogenic bacteria, viruses, parasites and fungi, their transmission pathways, their resistance and appearance patterns, and the emergence of corresponding foodborne illnesses. The purpose of this study is to investigate the impact of climate change on food safety, and in particular on the population of pathogenic microorganisms present in food and water, according to the European Food Safety Authority (EFSA) data, during the last 10 years.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Keywords: Κλιματική αλλαγή;Παθογόνοι μικροοργανισμοί;Ασφάλεια τροφίμων;Climate change;Pathogens;Food safety
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 (α/α 9310)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14035
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ntountounakis.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14035
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.